REMA 1000 utfordrer konkurrentene!

Vil gi alle kunder innsyn og oversikt over prisforskjellene mellom kjedene.

REMA 1000 utfordrer herved Kiwi, Coop, ICA, Rimi, Meny og alle andre konkurrenter og norske konkurransemyndigheter til å gå sammen om å utvikle en prisportal eller å bruke en portal som eksisterer – som kan gi alle kunder innsyn og oversikt over prisforskjellene mellom kjedene.

Ole Robert Reitan (2)

REMA 1000 utfordrer herved Kiwi, Coop, ICA, Rimi, Meny og alle andre konkurrenter og norske konkurransemyndigheter til å gå sammen om å utvikle en prisportal eller å bruke en portal som eksisterer – som kan gi alle kunder innsyn og oversikt over prisforskjellene mellom kjedene.

– Vi registrerer at det er uenighet om metodikk – men vi bør fint kunne bli enige om en prisportal som fungerer for oss alle. Både hvilken portal – og hvilken metodikk, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan og fortsetter: – Jo flere som vil delta av dagligvarekjedene – jo bedre!

– Vi har tatt til orde for større åpenhet rundt priskonkurranse og prissammenligninger – fordi vi mener åpenhet fører til mer konkurranse. Dette er det kundene som tjener på, sier Reitan.

Ukentlige tester av forskjellige handlekurver på forskjellige steder i landet vil gi alle landets kunder den informasjonen og oversikten de trenger for å gjøre sine innkjøp.Slike tester vil føre til mer åpenhet rundt pris – dermed større konkurranse, og lavere priser ut til kundene.

REMA 1000 støtter også forslaget om en opprettelse av Dagligvareportalen. Dette er en portal som skal gi forbrukerne informasjon om næringsinnhold, ingredienser, allergener, opprinnelse og pris på alle matvarer, og vil gjøre det enklere for deg som kunde å orientere deg i et stort og uoversiktlig dagligvaremarked. Slik fungerer i hvert fall Finansportalen, som gjør at du kan holde deg orientert om tilbud innenfor bank og forsikring.

– Når det gjelder dagligvarer er det fortsatt en jungel, enten du ønsker å vite hvor du får kjøpt varer til lav pris, eller hvilket produkt som er mest miljøvennlig eller har best kvalitet. Tjenesten på enhver.no er det nærmeste vi kommer en prisportal i dag, og ulike pris- og kvalitetstester i avisene kan gi deg et visst bilde. Men siden det er mange slike tester, mister man fort oversikten, sier Reitan.

En slik offentlig prisportal er våre konkurrenter imot. De mener det blir for dyrt å gjennomføre det. Det er kanskje ikke så rart hvis man tror på de eksterne konsulentene som har beregnet en kostnad på 600 millioner kroner til utvikling og gjennomføring. Dette tallet er selvsagt alt for høyt. All prisinformasjon finnes elektronisk i dag. Alle kjedene sitter på dette allerede, og en sammenstilling av eksisterende informasjon koster ikke i nærheten av 600 millioner. En slik argumentasjon kan derfor kun oppfattes som vikarierende for å slippe en god sammenligning av priser mellom kjedene.

Forbrukerrådet har jobbet med å få gjennom en dagligvareportal i mange år. Regjeringen stanset arbeidet med utviklingen i fjor, men nylig gikk næringskomiteen på Stortinget inn for at det skal etableres en nettbasert portal for dagligvarer innen 2016.

– Nå kan bransjen, myndigheter og forbrukere sammen hjelpe hverandre å bruke ny teknologi til å utvikle gode løsninger, og gi forbrukerne muligheten til å ta gode valg. Både for helsa og for lommeboka, sier Reitan.

 

Del artikkel