– Klimakrisen forsvinner ikke. Vi som produserer, leverer og selger mat har et særlig ansvar for å bli så bærekraftige som mulig i alle deler av verdikjeden. Denne utmerkelsen for fjerde år på rad er en annerkjennelse av alt viktig arbeid som gjøres av folkene våre i REMA 1000, og det er også en påminnelse om at vi må gjøre enda mer fremover, sier Ole Robert Reitan, CEO i Reitan Retail, som eier REMA 1000.

Reitan trekker frem bruk av klimavennlige kjølegasser, bytte til effektiv LED-belysning og energieffektivisering av distribusjonsanlegg som viktige faktorer bak utslippskuttene så langt. Han er også klar på hvor jobben skal gjøres fremover.

– Vi må bli mer klima- og miljøvennlige i alle ledd, og vi jobber målrettet med tiltak i hele verdikjeden, fra jord til bord. I oktober åpnet vi verdens kanskje mest energieffektive kyllingfabrikk på Orkanger og nå installerer vi solcelleanlegg på distribunalene i Trondheim og Bergen. Slik satsning kommer det mer av fra oss fremover, fortsetter Reitan.

Rapportering er avgjørende

CDP rangerer selskaper som rapporterer detaljert om sitt klimaavtrykk fra A til D-. Selskaper som ikke gir tilstrekkelig informasjon om sine utslipp og kutt får karakteren F. Siden 2014 har REMA 1000 gitt ut en omfattende ansvarsrapport hvert år, som ligger åpent tilgjengelig på deres nettside. På årets liste er REMA 1000 den eneste dagligvarekjeden i Norge som får toppkarakteren A.

– Det er summen av utslippskutt i butikker, distribunaler, i transport, på fabrikker og kontorer som har gitt oss så gode resultater. Gjennom god kontroll på dataene og en solid klimarapportering gjennom flere år har vi skaffet oss et godt overblikk over eget klimaavtrykk. Med klare reduksjonsmål kan vi vise til tydelige resultater etter flere år med målrettet arbeid, sier leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000, Emilie Våge.

Innen 2030 har REMA 1000 et uttalt mål om å være klimapositive og fornybare, kun bruke bærekraftig emballasje og kutte alt unødvendig matsvinn i hele verdikjeden, og Våge tar ikke lett på oppgaven.

– Vi har satt oss ambisiøse mål for 2030. Klimautfordringene er vår tids største utfordring og vi vet at matproduksjonen står i sentrum. Vi målsetter derfor å være klimapositive i egne virksomhet og en foregangsfigur på bruk av fornybar energi. Kuttismen ligger i vårt DNA, og kunsten å skape mye ut av lite er en del av løsningen når vi skal målene våre i årene som kommer, avslutter Våge.

Om CDP

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra over 9600 selskaper i over 90 land.

REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.