REMA 1000 utdanner hvert år mellom 30-40 medarbeidere gjennom REMA-skolens Talentprogram. Utdannelsen gjør deltakerne i stand til å kunne bli kjøpmenn og selvstendige næringsdrivende. Hvert studieår kårer studentene, foreleserne og lærerne på REMA-skolen Årets Talent.

Uvirkelig stort

Vinneren av Årets Talent 2022 ble Karoline Gryte. Karoline har sin bakgrunn fra REMA 1000 Tasta i Stavanger og skal 2. mai bli kjøpmann i samme region, nærmere bestemt på REMA 1000 Bjergsted.

– Å bli kåret til Årets Talent er nesten uvirkelig stort for meg. Det har vært mye læring og hardt arbeid, men det hadde aldri vært mulig å oppnå uten den store støtten og oppfølgingen fra REMA-skolen, de andre Talentene, kjøpmann, kollegaer, regionsdirektør og Regionskontoret hjemme i Sør-Vest. Jeg har lært utrolig mye om praktisk butikkdrift og ledelse, men kanskje det viktigste av alt så har jeg lært hvor viktig min rolle som leder er for å oppnå suksess sammen med laget i butikken, sier Karoline Gryte, Årets Talent i REMA 1000.

Hun sier Talentprogrammet til REMA 1000 betyr mer enn et skoleår.

– Talentprogrammet er så mye mer enn et kurs eller et år på skole. I tillegg til å gi meg solid faglig påfyll, har det har gitt meg stor personlig utvikling. Det har gitt meg et grunnleggende fundament for å gå inn i rollen som kjøpmann i min egen REMA 1000 butikk. I tillegg knytter man viktige bånd og nettverk med regionen og de andre med-talenter, legger Karoline til.

Bygger fremtidenes kjøpmenn

REMA-skolen, har siden 1998 kåret Årets Talent blant flere hundre kjøpmannsspirer i REMA., Skolen er et viktig element i kulturbyggingen og kunnskapsoverføringen fra de som gjør det godt i REMA 1000 i dag.

-Årets Talent, Karoline Gryte har imponert gjennom hele året, og vist stor forståelse for det å bli kjøpmann, noe hun også straks skal i gang med. Hun har vist sterk utvikling og vært lyttende og lærende gjennom hele Talentprogrammet. Karoline er god til å motivere og lede teamet, og vi har stor tro på at hun har egenskapene som skal til for en dag også å vinne «Årets butikk», sier Per Åge Dahl, som er rektor ved REMA-skolen.

Deltakere fra Talentprogrammet 2022 med REMA 1000 sine regionsdirektører, administrerende direktør Tom Kristiansen, og Colonialmajor Odd Reitan på Lade Gaard i Trondheim.