– Dyrevelferd er viktig for REMA 1000 og for mange av kundene våre. Vi har samarbeidet med Dyrevernalliansen siden 2015 og vårt bidrag til utviklingen av et merke for bedre dyrevelferd var en naturlig forlengelse av et godt samarbeid gjennom flere år, sier Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i REMA 1000.

Dyrevernalliansen har jobbet med etablering av Dyrevernmerket siden 2017. Målet har vært å lage en merkeordning som gjør det lettere for forbrukere å velge produkter fra dyr som har hatt det bedre. Bruken av merket vil være tilgjengelig for alle dagligvarekjeder og produsenter som tilfredsstiller kriteriene som er satt av Dyrevernalliansen. I første omgang er det fastsatt kriterier for kylling og storfe.

-Vi tror dyr som har det bedre gir oss bedre produkter. Det er grunnen til at vi tidligere i år byttet til en kyllingrase som lever lenger og vokser saktere, samt at vi ønsket å bidra til utviklingen av det første merket i Norge av dette slaget, sier Fossum.

Les også: Ønsker å løfte dyrevelferden i Norge – innfører ny kyllingrase i REMA 1000-butikker

REMA 1000 har bidratt til å finansiere etablering av Dyrevernmerket og vil også gi støtte i de første driftsårene, slik at kriterier for flere dyreslag kan utvikles. Den økonomiske forpliktelsen er på totalt 8,5 millioner kroner og strekker seg til 2020.

Stangekylling som eies av REMA 1000 er kjent for god dyrevelferd og jobber for å kunne merke sine produkter fra nyåret. Kriteriene til merking av kylling er blant annet en sunnere rase, tilgang til naturlig dagslys, uteområder og miljøberikelser samt bedre plass og naturlig fôr.

Les mer om hva REMA 1000 gjør for bedre dyrevelferd.