REMA 1000 er stolt samarbeidspartner med ZERO-konferansen

Målet er å minimere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet i alle ledd i verdikjeden.

I REMA 1000 tror vi grunnleggende på at alle kan gjøre noe. Vi vil aldri ha hele fasiten, men vi skal være en del av løsningen. Derfor er vi stolt samarbeidspartner med ZERO-konferansen.
Klimaforskere har advart oss i mange år om at jorda ikke tåler en temperaturøkning på mer enn to grader. Likevel er vi på full fart mot 4-6 graders oppvarming. Rapporter fra FNs klimapanel viser at menneskeskapte klimagassutslipp er skyld i minst halvparten av den registrerte temperaturøkningen på jorda. Vi er den første generasjonen som opplever alvorlige klimaendringer, og kanskje den siste som kan gjøre noe med det.

De globale klimaendringene er et felles samfunnsansvar, der vi alle må bidra. REMA 1000 har derfor satt i gang flere tiltak, blant annet ved å redusere forbruket av palmeolje. Dette vil kunne bremse avskogingen og bidra til lavere utslipp av klimagasser. Våre satsningsområder er å energieffektivisere våre butikker, industrier og distribunaler – samt å redusere matsvinn, tydeliggjøre matmerking, og gjøre det enklere for våre kunder å velge sunne matvarer som fisk, frukt og grønnsaker.
Selv om vi i REMA 1000 er bittesmå i den store sammenhengen, betyr ikke det at vi i REMA 1000 og lille Norge ikke kan gjøre en forskjell. Som en vesentlig del av vårt ANSVAR og i tråd med våre verdigrunnlag, vil vi minimere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet i alle ledd i verdikjeden.

ny-logo-med-ring-stor

FAKTA
Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet. For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold.
Zerokonferansen er Norges, og Nordens største miljøkonferanse og er årets viktigste møteplass for alle som jobber med klimaløsninger. Temaet for årets konferanse er: Det grønne skiftet – veikart 2030.
ZERO har som mål at innholdet på konferansen skal være løsningsorientert, faktabasert og peke mot lavutslippssamfunnet. Mest av alt ønsker ZERO at konferansen skal inspirere til konkret klimahandling på tvers av sektorer, kommunegrenser, industrier og politiske skillelinjer
I år vil ZERO-konferansen være på Folketeateret dag 1 og på Oslo Kongressenter (Folkets Hus) dag 2. Begge lokalene ligger ved Youngstorget i Oslo.
Les mer om ZERO her.

Del artikkel