Fra 15. august går 50 øre per bærepose til miljøet

REMA 1000 bidrar til arbeid mot plastforsøpling gjennom medlemskap i Handelens Miljøfond.

Bak Handelens Miljøfond står handelen, NHO, Dagligvarehandelens Miljøforum og Virke. Midlene som samles inn vil gå direkte til miljøtiltak som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer bruken av plastbæreposer. Målet er at bruken av plastbæreposer reduseres, og at man gjennom miljøvederlaget bidrar til å redusere miljøpåvirkning fra plastforsøpling. Medlemskap i Handelens Miljøfond føyer seg inn i rekken av flere miljøtiltak REMA 1000 gjennomfører. Som medlem bidrar REMA 1000 med et miljøvederlag på 50 øre per solgte pose noe som fører til at prisen på bæreposen øker tilsvarende + mva.

Vi er opptatt av miljøtiltak som virker og gir resultater. Handelens Miljøfond har et klart mål om å redusere plastbruken og vil ha reel effekt på miljøet. Vi har satt oss som mål å kutte 1500 tonn plast innen 2020 og lanserer i år en ny miljøpose med 80 prosent gjenvunnet materiale. Kontingenten går til plastreduserende tiltak og medlemskap i Handelens Miljøfond føyer seg dermed inn i rekken av grep vi gjør for miljøet, sier Kaia Andresen, sjef for miljø og samfunnsansvar i REMA 1000.

Gjennom Handelens Miljøfond skal handelen etterleve kravene og intensjonene i EU-direktiv 2015/720 om lette plastbæreposer. EUs krav er enten et fastsatt reduksjonsmål eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger at det tas betalt da plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen. Gjennom Handelens Miljøfond bidras det til at EU-direktivet oppfylles samtidig som midlene går til gode miljøtiltak. Les mer om Handelens Miljøfond her.

Del artikkel