– REMA 1000 tar bærekraft på alvor, og vi er utrolig stolte over å bli rangert i verdenstoppen på klimaledelse. Dette er derimot ikke en hvilepute for oss. Vi har offensive mål som vi er godt i rute med å nå. Innen 2030 skal vi ha halvert både våre direkte utslipp og utslippet i verdikjeden vår fra klimaregnskapet i 2020. Klimaendringene vi når ser er en stor og reell fare for matproduksjonen i Norge og i verden. Samtidig står matproduksjon for rundt 30% av utslippene i verden. Det er derfor ett felles ansvar å redusere klimapåvirkningen dagligvarebransjen har, sier leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000, Emilie Våge.

REMA 1000 har siden 2020 redusert klimagassutslippene i egen drift med over 24 prosent. Noen av de viktigste tiltakene så langt er blant annet utfasing av klimaskadelige kjølemedier, energieffektivisering i butikk, utfasing av fossildrevne biler i REMA Distribusjon, solceller på taket av distribunalene våre, og investering i et av verdens mest energieffektive foredlingsanlegg for kylling. I tillegg har vi donert over to millioner måltider til Matsentralen, som er ett viktig tiltak mot matsvinn. Samtidig handler klimaledelse om mer enn bare reduksjon av klimagassutslipp i egen drift.

 

Miljølederskap

 

For å oppnå en A-score fra Carbon Disclosure Project (CDP), må organisasjoner vise miljølederskap ved å rapportere om tiltak innen klimaendringer, avskoging eller vannsikkerhet. De må vise beste praksis innen strategi og handling i samsvar med anerkjente rammeverk som TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), Accountability Framework og andre. I tillegg til å ha høye scoringer på alle nivåer, skal disse selskapene ha gjennomført handlinger som å fastsette vitenskapsbaserte mål, utarbeide en klimaovergangsplan, utvikle strategier for vurdering av vannrelatert risiko eller rapportere om avskogingspåvirkning for alle relevante operasjoner, forsyningskjeder og varer.

– I den store sammenhengen har den norske dagligvarebransjen kanskje begrenset påvirkning på klimaet, men vi har lange verdikjeder som strekker seg langt utover de norske grensene. Mulighetene til å påvirke, sette gode eksempler og utvikle nye løsninger er derfor store, fortsetter Emilie Våge.

 

Om CDP

 

CDP er en stiftelse som hjelper næringsliv og myndigheter med å få bedre oversikt over egen klimapåvirkning. De forespør årlig rapportering på klimaledelse og klimaarbeid fra selskaper i over 90 land. CDPs årlige klimarapportering og rangering anerkjennes for å være gullstandarden for næringslivets klimaledelse.

REMA 1000 valgte i 2013 som første privateide virksomhet i Norden å rapportere sitt klimaarbeid til CDP. Dette inkluderer direkte forbruk av fossilt brensel, bruk av strøm og fjernvarme samt utslipp knyttet til reisevirksomhet, distribusjon av varer og lekkasje på kjølemedier.