REMA 1000 ber norske myndigheter forby regnskogødeleggende palmeolje ved offentlige innkjøp

REMA 1000 har gjennom sitt eget arbeid med egen merkevare hatt sterkt fokus på å fjerne palmeolje fra egne matvarer.

– Ødeleggelsene av regnskog er en av de største miljøutfordringene vi har. En stor aktør som staten må bidra til å redusere etterspørselen etter palmeolje som skader miljøet, ved å forby den type olje ved offentlige innkjøp, sier administrerende direktør i REMA 1000, Ole Robert Reitan.

REMA 1000 har gjennom sitt eget arbeid med egen merkevare hatt sterkt fokus på å fjerne palmeolje fra egne matvarer, og klarte dette før sommeren 2014. I tillegg har REMA 1000 sagt nei til alle nye lanseringer fra produsenter som inneholder palmeolje som ikke er sporbar og bærekraftig. Når det inngås avtaler med leverandører – er et av kravene en utfasing av palmeolje som ikke er sporbar og bærekraftig produsert.

– Vi ser at produsentene kommer oss i møte når vi ber dem om å fase ut, men så lenge våre konkurrenter tar inn nye lanseringer med miljøskadelig palmeolje – vil det fortsatt være etterspørsel etter det. Derfor ber vi nå klimaministeren ta grep. Regjeringen må stille krav til at det offentlige i sine innkjøp kun tillater bruk av palmeolje som ikke bidrar til avskoging, sier Reitan.

– I tillegg ber vi statsråden vurdere å stille krav til all palmeolje som omsettes i Norge, der produsenter og leverandører må oppgi informasjon om hvilke plantasjer oljen kommer fra og garantere at produksjonen ikke ødelegger regnskog eller bryter menneskerettighetene, sier Reitan.

REMA 1000 bidrar til å bevare regnskog gjennom sitt engasjement og samarbeid med Regnskogfondet.

– Det haster. Næringsliv, organisasjoner og politikere må alle dra i samme retning dersom vi skal unngå konsekvensene av en fortsatt stor miljøbelastning, sier Reitan.

Ole Robert Reitan deltar i debatt med klimaminister Tine Sundtoft under Arendalsuka fredag 14. august kl 15 på REMA 1000 Myrene.

http://www.regnskog.no/no/nyheter/nyhetsarkiv/regnskogfondet/rema-1000-redder-regnskogen

http://www.rema.no/ansvar

Del artikkel