Den nye kyllingrasen Hubbard kjennetegnes av at den er frisk, aktiv og livlig. Den lever 41 prosent lenger og vokser 20 prosent saktere enn den kyllingen som er vanligst å produsere i Norge, noe som bidrar til at den er frisk og sterk og har en god helse.

Overlegen på alle velferdsindikatorer

Hubbard-kyllingen vokser opp hos 135 bønder i Trøndelag og Norsk Kylling kan utfra omfattende testing gjennom 15 måneder fastslå at dyrevelferden er betydelig forbedret som følge av bytte til ny rase.

-Hubbard-kyllingen er overlegen på alle våre velferdsindikatorer. Den vokser saktere og beveger seg betydelig mer enn kyllingen vi har produsert tidligere. Den er rett og slett friskere og har en bedre helse. Det er ingen tvil om at dette er en kylling som lever et godt liv og trives i fjøset hos våre dyktige bønder, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

REMA 1000 Hubbard Kylling

Si hei til Hubbard! Kyllingen som har det bedre.

Den aktive Hubbard-kyllingen har i større grad behov for miljøberikelser enn kyllingen som er vanlig i Norge.

– Hubbard er en aktiv og frisk kylling og i stor grad trenger stimuli som innbyr til lek og aktivitet. Derfor får alle Hubbard-bønder klatrestativ, høyballer, strøbad og hakkeblokker til kyllingene sine, sier Stokbakken.

135 bønder legger om driften

Bøndene som produserer for Norsk Kylling har det siste året blitt godt kjent med den nye rasen og i løpet av året skal alle over på Hubbard-kylling. En av de som nå legger om driften er Per Olav Tranmæl som holder til i Melhus. Han er storfornøyd med bytte av rase og kan fortelle om aktive kyllinger som trives i fjøset.

– Det er blitt mer liv i fjøset etter at vi begynte med Hubbard. Den er kvikk på foten, frisk og nysgjerrig.

REMA 1000 Hubbard Kylling

Veterinær i Norsk Kylling, Tøri Fladen, er opptatt av at kyllingene har det bra.

Samarbeid med Dyrevernalliansen

REMA 1000 og Norsk Kylling har benyttet Dyrevernalliansen som en samarbeidspartner i arbeidet med å bytte til den nye kyllingrasen. De er svært fornøyd med endringen som nå skjer.

– Vi er veldig stolte av dette samarbeidet som betyr at god dyrevelferd blir tilgjengelig for folk flest. Hubbard er en friskere og mer naturlig kylling. Den vokser litt saktere, og har derfor bedre helse enn andre kyllinger, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen.

– REMA 1000 skal selge varer til laveste pris av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. God dyrevelferd er noe våre kunder er opptatt av og Hubbard fra Solvinge skal være hverdagskyllingen. Sånn sett endrer vi nå 30 % av markedet for hvitt kjøtt i en mer dyrevennlig retning, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000 og styreleder i Norsk Kylling.  

REMA 1000 Hubbard Kylling

Bonde Eli Stensland med sine Hubbard-kyllinger i fjøset.

Norsk Kylling er leverandør av Solvinge

Bak den nye kyllingrasen står Norsk Kylling som produserer merkevaren Solvinge eksklusivt for REMA 1000. De første produktene merket Hubbard fra Solvinge rulles ut til alle REMA 1000-butikker i uke 6 og innen utgangen av 2018 vil alle kyllingprodukter som produseres av Norsk Kylling være Hubbard-kylling.