Narasinfri kylling på REMA 1000

Kyllingen som selges på REMA 1000 er god på smak og helt trygg å spise.

REMA 1000 har siden 2013 solgt narasinfri kylling fra Stange. Fôret til kyllingen består kun av vegetabilsk hvete, havre og mais, og er helt uten medikamenter og vekstfremmende stoffer.

2631869  Hel Landkylling Stange 1 8kg

Utfordring for hele bransjen
Antibiotikaresistente bakterier i kylling er en utfordring for hele bransjen. REMA 1000 har jobbet aktivt for at kylling fra Solvinge også skal bli narasinfri, slik at det kun selges narasinfri kylling i alle REMA 1000-butikker. Dette prosjektet er godt igang, og i dag er ca 10-15% av kyllingen i REMA 1000-butikker narasinfri.

Riktige tiltak i verdikjeden
REMA 1000 er aktive i arbeidet gjennom handlingsplanen som næringen har utarbeidet i fellesskap. I tillegg jobber REMA 1000 parallelt med ekstraordinære grep i hele verdikjeden. Det er satt ned en tverrfaglig ekspertgruppe som består av veterinærer, mikrobiologer, nasjonale og internasjonale eksperter på fjærkre.  Alle steg fra avlsdyr til ferdig slaktet kylling blir nå analysert, og flere tiltak er allerede iverksatt. Vi er svært opptatt av å gjennomgå hele verdikjeden, og på den måten sikre at de riktige tiltakene blir iverksatt.

Forskningsprosjekt
Veterinærinstituttet har planlagt et forskningsprosjekt for å se om det er mulig å fase ut bruken av narasin. Norsk Kylling er med i dette prosjektet, som skal vare til 2018. Håpet er imidlertid å slutte med bruken av dette fôrtilsettingsoffet før den tid, med målet om å ha narasinfri kylling i løpet av 2016.

Norsk Kylling har siden januar 2015 har forsøksflokker på kyllinger som har fått narsinfritt fôr. Norsk Kylling slaktet de første narasinfrie kyllingene 19. mars 2015.

Del artikkel