Palmeoljefritt sortiment hos REMA 1000

REMA 1000 ønsker å drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet, og fra nå av kan du være helt trygg på at ingen matvarer merket REMA 1000 har palmeolje som ingrediens.

Ingen palmeolje i matvarer merket REMA 1000

Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer, og når regnskogen raseres trues klimaet, dyre- og plantearter, samt livsgrunnlaget til urfolk. Regnskogens eksistens er helt avgjørende for å bevare et stabilt klima verden over. Det er derfor REMA 1000 ønsker å redusere palmeoljeforbruket.

De globale klimaendringene er et felles ansvar, der vi alle må bidra. REMA 1000 kan ikke redde regnskogene på egen hånd, men vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til bærekraftige løsninger. Helt siden 2011 har vi jobbet målrettet for å fjerne palmeolje fra alle egne matvarer. Og fra nå av kan du være helt trygg på at ingen matvarer merket REMA 1000 har palmeolje som ingrediens. Vi har også ambisjoner om å fjerne palmeolje i absolutt alle egne varer, ikke bare matvarene. Dessuten forsøker vi å påvirke våre leverandører til å redusere forbruket av palmeolje, og har blant annet takket nei til en rekke nyheter fordi de har inneholdt palmeolje.

jungel

Det handler om å forstå sitt ansvar, ta sitt ansvar og det handler om gjennomføring. Vi er opptatt av dagligvarehandelens rolle i samfunnet med ansvar og bevissthet på områdene trygg mat, menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, miljøvern og etisk handel.

Les hva Regnskogfondet skriver om utfordringene med palmeolje på sine nettsider.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

 

palmeoljefritt

 

Del artikkel