Et av de viktigste tiltakene for at avfallet kan kildesorteres og brukes på nytt er å tilrettelegge for at det skal være enkelt å vite hvor det skal kastes. Nå lanseres det en ny ordning med felles kildesorteringssymboler som skal gjøre det enklere å vite hvordan du sorterer emballasje og avfall riktig.

Felles kildesorteringsmerker er utarbeidet av Loop og Avfall Norge og kan brukes på både emballasje og avfallsdunker over hele landet. REMA 1000 har startet arbeidet med å merke egne produkter med de nye merkene. Med dette grepet vil det bli enklere for deg å kildesortere riktig.

Nye kildesorteringssymboler hos REMA 1000

De nye kildesorteringssymbolene er allerede å finne på REMA 1000 sine nyheter. Flere produkter merkes gradvis.

Det skal være enkelt å resirkulere

I REMA 1000 sier vi at det enkle er ofte det beste, og vi er glade for at det har kommet en felles ordning som gjør det enklere å sortere avfallet slik at ressursene kan brukes om igjen. Vi er godt i gang med å bruke de nye merkene på produktene våre. Nyheter er allerede å se med nye kildesorteringsmerker og flere produkter vil merkes på flere og flere varer.

Vi ønsker å bruke opp emballasje som allerede er produsert og overgangen vil derfor skje gradvis.

Les også: Slik blir det mindre plast hos REMA 1000

Nasjonal merkeordning for kildesortering

Slik vil de nye kildesorteringssymbolene se ut. Kilde: Avfallnorge.no.

Derfor er det viktig å kildesortere

Visste du at den første aluminiumen som ble utvunnet i 1886 fortsatt er i bruk? Mange materialer kan gjenvinnes og brukes igjen og igjen. Plast, kartong, glass og metall er noen av materialene som kan få nytt liv om det resirkuleres etter bruk.

Ved å gjenbruke materialene på nytt bruker vi mindre av de dyrebare naturressurserene våre. Dette bidrar til en mer bærekraftig produksjon og lavere CO2-utslipp, da det krever mindre energi å gjenvinne avfall til nye råvarer enn å utvinne dem fra naturen.

REMA 1000 jobber samtidig med å lage emballasje som er rene og enkle for avfallssystemene å gjenvinne. Når du kildesorterer bidrar du til at vi kan øke graden av gjenvunnet materiale i emballasjen vår og andre produkter på markedet.

Dette gjør REMA 1000 for å redusere plastbruken

Redusere plast der vi kan, bruke mer gjenvunnet materiale og teste nye emballasjeløsninger er noen av tiltakene vi gjør for å bidra til mindre produksjon av ny plast. Alle produktene våre er i tillegg uten mikroplast. Målet vårt er å kutte 1500 tonn plast innen utgangen av 2020, og kun benytte bærekraftig emballasje i fremtiden.