LadeVollen er REMA 1000 sitt senter for kultur og trening på Oppdal

Ved å ta vare på gamle bygg og materialer har REMA 1000 bygd et eget sted som skal brukes som samlingspunkt og undervisning, med historie og kultur i veggene.

Historisk sus
Grønnskolen var den første fastskolen i Oppdal, og bygget er fra 1863. Før den tid foregikk all undervisning rundt på gårdene. Bygget har vernestatus og det eneste bygget som er grønt – derav navnet grønnskolen.
Brunskolen ble tatt i bruk som skole i 1927 og her var det undervisning helt fra til 1997. Mange av innbyggerne på Oppdal har et forhold til dette bygget. Bygget brukes i dag til kurs, møter og representasjon og er hovedhuset på tunet.

Høsten 2015 utvides kapasiteten
Tre nye hus er ferdigstilt i september. En stor kursavdeling, en grupperomsavdeling og et overnattingsbygg med plass til 32 personer. Totalt består eiendommen av 12 bygg, de to gamle skolebyggene Brunskolen og Grønskolen, samt to nybygg og åtte bygninger som er flyttet fra andre steder i Oppdal og Rennebu.

LadeVollen

LadeVollen er ReitanGruppens intellektuelle sentrum hvor alt er lagt til rette for opplæring.

Gjenbruk
Den gamle skysstasjonen fra Ulsberg fra slutten av 1800 tallet – med en masse kulturhistorie – er flyttet til LadeVollen. På taket er det lagt skifer som ble kjøpt fra en låve på Oppdal som skulle rives. Det nye grupperoms-huset er 2. etasje av et våningshus som stod på Bjørndalssæter på Fagerhaug i Oppdal.

På Fjøset – som er den nye kursavdelingen – gjenbrukes det fasadestein fra den gamle låven på Haugen Skole (LadeVollen). Da den gamle Esso-stasjonen på Oppdal skulle rives for ca. 12 år siden for å gjøre plass til bygget som dagens REMA 1000 ligger i, plukket man ned fasadestein som har vært lagret for senere bruk. Nå brukes dette på fasadene til carportene.

Jordvarme brukes på alle de nye husene på LadeVollen, og dette vil redusere strømforbruket med 40%.