Stangebonde mottar hedersutmerkelse fra Dyrevernalliansen

Genuint fokus på dyrevelferd, en ansvarsfull holdning og faglig interesse er grunnlaget for utmerkelsen.

Høne-på-gården

Foto: Ihne Pedersen.

Den økologiske kyllingbonden Kjell Birger Frøyland er tildelt Dyrevernalliansens utmerkelse, Dyrevern diplom.

– Med et genuint fokus på dyrevelferd, en ansvarsfull holdning og faglig interesse for helheten i produksjonen, er Kjell Birger en spydspiss innenfor kyllingproduksjon. Vi i Dyrevernalliansen er derfor glade for å annonsere at Kjell Birger, som første bonde, får denne utmerkelsen, sier Kaja Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Dyreverndiplom
Dyrevernalliansen deler ut dyreverndiplomet for enkelthandlinger som forebygger lidelser for dyr eller viser stor omtanke for dyrs egenverdi. Dyrevernalliansens mål er et samfunn der dyr respekteres som sansende individer med egne rettigheter.

Stangekyllinger

Foto: Ihne Pedersen.

Kjell Birger Frøyland går lenger enn å bare oppfylle minstekravene i forskriftene. På Stangekyllinggården i Tistedal skaper han et levemiljø hvor kyllingene får være i aktivitet og utfolde seg. Frøyland har en helhetlig tilnærming, og viser en utstrakt forståelse av dyrevelferd.

– Kjell Birger Frøyland gjør en innsats for å få til forbedringer på alle felt hvor det er rom for det, tør å tenke nytt, og prøver ut nye måter for å gi kyllingene sine et godt liv. Det vil vi nå hedre ham for, sier Efskind.

Bonde

Fra venstre: Kyllingbonde Kjell Birger Frøyland og Kaja Efskind fra Dyrevernalliansen. Foto: Ihne Pedersen.

Les mer om arbeidet til Dyrevernalliansen.

Les mer om Stangekylling.

Del artikkel