REMA 1000 Teie på Nøtterøy er en av flere butikker, som gjennom tett samarbeidet med NAV jobber aktivt for å gi mennesker muligheter. Her får folk prøve seg i jobb selv om de har hull i CV-en, sosiale, språklige eller andre utfordringer.

–  Det handler om å se det store bildet og enkeltmennesket samtidig. Gjennom rekrutteringen av folk med utfordringer opplever jeg at vi får ekstra trofaste medarbeidere. Jeg skal ikke legge skjul på at det krever både tid og innsats i starten, men så får du virkelig motiverte medarbeidere igjen, forteller kjøpmann Anders Knutsen.

Kjøpmann Anders Knutsen (REMA 1000 Teie) er opptatt av å se det store bildet og enkeltmennesket samtidig

Dere trengs-prisen

For arbeidet sitt med inkludering og mangfold mottok kjøpmann Anders Knutsen utmerkelsen «Dere trengs-prisen» fra Færder Kommune og NAV Vestfold og Telemark tidligere i år.  «Dere trengs-prisen» deles ut til arbeidsgivere som utmerker seg som inkluderende, og som bidrar med å gi mennesker muligheter. Disse bedriftene bidrar til at flere unge og voksne med forskjellige utfordringer kommer i arbeid, og tar godt vare på sine ansatte.

-Det er veldig hyggelig å få en utmerkelse, men for meg har dette være en naturlig del av butikkdriften. Jeg vokste opp i butikkene til faren min og så hvordan han tilrettela og ga muligheter til folk med ulike behov. Jeg har bare videreført den tradisjonen, forteller kjøpmann Anders Knutsen.

Les også: Inkluderende arbeidsliv: — Jobben har virkelig forandret livet mitt

Tett samarbeid med NAV

REMA 1000 Teie og flere andre kjøpmenn i REMA jobber med inkludering og tilrettelegging av arbeidsplassen i samarbeid med NAV.  I dag er det over 900 personer på arbeidsmarkedstiltak som jobber i REMA 1000, og siden 2017 har over 4000 personer blitt ansatt gjennom NAV. Flere kjøpmenn er også mentorer hos NAV, hvor de møter arbeidssøkere og gir tips og råd til hva som er lurt i selve arbeidssøkerprosessen, og deler sin kunnskap om hva som er viktig i møte med en mulig arbeidsgiver.

-Mange vet jo ikke hva vi som arbeidsgivere er på jakt etter og har kanskje aldri vært med på en intervjusituasjon. Jeg ønsker ikke å rosemale situasjonen, for mange må endre veldig mye for å fungere i en jobb, men da er det også ekstra givende når vi lykkes med å gi folk en mulighet. Utenforskap og alle dets dimensjoner er og vil fortsette å være en av de største utfordringene i samfunnet vårt. Det å aktivt få bidra til å gjøre noe med den utfordringen gir meg masse glede, avslutter Anders Knutsen.