Integreringspris til kjøpmann på REMA 1000 Seljord

Hedres for for sitt engasjement for opplæring og utvikling av medarbeidere.

Integreringsprisen ble tildelt for sjette året på rad av Seljord kommune 14. januar. Prisen skal være et synlig bevis på at Seljord kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt frivillige engasjement bidrar slik at flest mulig får et  best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatte og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.

“Prisen skal skape auka medvit om integrering og stimulere til at fleire engasjerer seg for å betre kvardagen til menneskjer som kan oppleve seg sosialt isolera og einsam og som lett fell utafor arbeidsliv, skole, foreiningsliv, i fritid og i lokalsamfunn.”

Atle Bringsås som er kjøpmann på REMA 1000 Seljord ble tildelt prisen fordi han tilbyr praksisplasser til både Nav ved flykningskontoret, og attføringsbedriften Seljord Personal.

Atle har systematisert opplæringen med en REMA 1000-perm med ord og uttrykk som svak-språklige kan bruke for å bli bedre kjent med ord og uttrykk i bransjen. Permen er laget av flykningskontoret, men inneholder REMA 1000- relatert informasjon og læring. Han har daglig oppfølgning av hver enkelt medarbeider, og støtter dem når de er innenfor hans vegger. Han gir mange en sjanse. Ikke alle griper muligheten, men en del gjør det. Hver person er hos Atle i inntil 1 år.

Dette er noe Atle har bidratt med i mange år, også da han jobbet som kjøpmann for Narvesen. I 2009 ble han kjøpmann for REMA 1000 og tok denne ansvarsholdningen med seg.
Atle bidrar også til praksisplass hos andre bedrifter i området, når han ser at kandidaten har bedre evner til å f.eks. kjøre lastebil.

Atle har holdt foredrag for departementet om hvorfor det er samfunnsnyttig samt nyttig for hans bedrift å engasjere seg i sitt lokalmiljø, og viktigheten av integrering av utenlandske borgere. Han har blitt forespurt om han kan holde dette foredraget også ved en senere anledning.

Atle er opptatt av at folk må ut i arbeid, og bidrar til at mange får mulighet for å gjennomføre dette. Han tar sterkt ansvar i sitt lokalsamfunn, og er en flott ambassadør for REMA 1000.

Integreringspris

Del artikkel