#HeforShe

Målet om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon kan ikke nås før kvinner og menn har like rettigheter.

Tiden vi nå er i representerer en unik sjanse til å sette kvinners fulle likestilling på den globale agendaen.

HeforShe-ORR

I flere tiår har kvinner og jenter kjempet for full likestilling. Det har vært noen fremskritt i løpet av årene, men disse er langt fra tilstrekkelige. Kvinner utgjør halve jordens befolkning. Samtidig har kvinner i store deler av verden ikke de samme rettighetene som menn.

Mer enn en milliard mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Fattigdomsbekjempelse som del av FNs Tusenårsmål har ført til at færre mennesker i verden totalt sett lever i ekstrem fattigdom. Men dette har kommet menn til gode i mye større grad enn kvinner. Kvinner tjener og eier mindre. De utgjør flertallet av de aller fattigste i verden. Både FN og Verdensbanken (World Development Report 2012) slår fast at vi ikke når målet om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon før kvinner og menn har like rettigheter og like muligheter til å skape endring – hele laget må være på banen for å vinne.

– Dette vil jeg være med på!, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000. – Det er viktig å bidra til at kvinner får like muligheter og rettigheter over hele verden. Derfor er jeg HeforShe, sier han.

Målet for HeforShe:

  • Å spre bevissthet om ansvaret menn og gutter har for å eliminere alle former for diskriminering mot kvinner og vold mot kvinner og jenter.
  • Å oppfordre til handling fra menn og gutter for å på ulike måter bidra til å fjerne alle former for diskriminering og vold mot kvinner og jenter.
  • Å samarbeide med regjeringsmedlemmer, parlamentarikere, mannsorganisasjoner, ulike sivilt samfunnsaktører, universiteter og skoler og andre med formål å skape ulike former for aksjoner og utspill som promoterer HeforShe`s formål nasjonalt og lokalt.
  • Å inspirere bredt til å ta et eget ansvar for å få slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og vold mot kvinner.

Les mer om HeforShe.

HeforShe

Ole Robert Reitans kvinnelige kolleger er glade for kampanjen.

Del artikkel