Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond. REMA 1000 er blant fondets stiftere og har siden 15. august gitt 50 øre per solgte plastbærepose til fondet som jobber for å redusere miljøproblemer knyttet til plast. Les mer om Handelens Miljøfond her.

Totalt var det 198 søkere til fondets første åpne tildeling. Totalt fikk 73 søkere støtte til sine prosjekter og tiltak. Blant disse er bedrifter, gründere, frivillige organisasjoner, forskningssentre, bransjeorganisasjoner, stiftelser og utdanningsinstitusjoner. Fondet målsetter å dele ut 100 millioner i 2019.

Blant de som fikk støtte var barnas egen miljøorganisasjon – Miljøagentene. De fikk tildelt 1,2 millioner kroner for å ta i bruk ny teknologi som skal mobilisere små og store over hele landet til ryddeaksjon. De vil også bruke droner for å vise hvordan teknologi kan bidra til å løse miljøproblemene.

­– Dronene skal brukes til å kartlegge områder med mye søppel, slik at andre kan finne stedene og rydde der, forklarer miljøagentene Penelope Lea og Ulrik Hellum.

Les mer om Handelens Miljøfond her: https://handelensmiljofond.no/no