Vi har vedtatt at alle våre egeneide tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige biler innen utgangen 2026 – de skal enten være nullutslipp eller gå på biogass. El-lastebilene er bestilt fra Volvo og skal være leveringsklare ved årsskiftet.

Sammen med søsterselskapene Uno X e-mobility og Relog har REMA Distribusjon etablert et pilotprosjekt, for å teste ut tyngre kjøretøy på el. Det legges opp til ladeinfrastruktur tilknyttet distribunalen på Vinterbro, hvor det installeres 360 kW ladere.

Transport står for om lag 85 prosent av CO2-utslippene til REMA Distribusjon. Vi er allerede i gang med det grønne skiftet; 12 biogass biler er i bestilling og de første bilene har vært i drift på Østlandet siden mai. Men, for å være godt rigget for fremtiden er det også viktig med el som drivlinje.

Fremtidig valg vil bli styrt av tilgjengelighet på bil og drivstoff, avgiftspolitikk, infrastruktur og kostnader. Derfor ønsker vi å være i gang med både biogass og el, for å kunne gjøre gode vurderinger på hva som er riktig transportvalg fremover.

Les mer om ansvar i REMA 1000 her