På bildet: Kommunikasjonsdirektør Christina Søgård i Energi Norge delte ut Fornybarprisen til Norsk Kylling-sjef Kjell Stokbakken og Ole Robert Reitan, styreleder i Norsk Kylling og CEO i Reitan Retail. Foto: Sezer Subasi/Energi Norge

– Fornybarprisen ble innstiftet av Energi Norge i NHO tidligere i år. Vårt ønske er å finne fram til bedrifter og prosjekter som har gjort en ekstra innsats for å fremme elektrifisering og annen bruk av fornybar energi. Mer bruk av fornybar energi er avgjørende for å nå klimamålene, men Energi Norge mener omstillingen går for sakte, sier kommunikasjonsdirektør i Energi Norge, Christina Søgård. I går kveld delte hun ut prisen til Norsk Kylling-sjef Kjell Stokbakken og Ole Robert Reitan, styreleder i Norsk Kylling og CEO i Reitan Retail, som eier REMA 1000.

Juryen bak Fornybarprisen består av Kristin Halvorsen fra Cicero, investor Jens Ulltveit-Moe, Liina Veerme fra Salten Kraftsamband, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Therese H. Woie fra Natur og Ungdom. Med på å fronte Fornybarprisen er også verdens beste fotballspiller og sterkt miljøengasjerte Ada Hegerberg.

Smarte energiløsninger

– Til dere som står bak denne fabrikken, har jeg lyst til å si: Vær stolte av at dere tør å investere i gode klimatiltak, vær rause med råd til andre som vil lære av deres erfaringer. Elektrifisering og energieffektivisering er blant de viktigste og mest effektive tiltakene for å nå våre felles klimamål. Også er det lønnsomt! sa Christina Søgård i Energi Norge da hun delte ut prisen til Norsk Kylling.

Juryen for Fornybarprisen sier i sin begrunnelse at de er imponert over at Norsk Kylling har mange parallelle løsninger på gang når det gjelder fornybar energi. «Vi vil trekke frem deres smarte energiløsninger som kommer flere til gode og som er tilpasset fremtidens energisystem med sol, vind og økt behov for balansekraft. Norsk Kylling AS viser at de gjør mye nyttig i stor skala, og prosjektet er internasjonal foregangsmodell».

Reduserer utslipp med nesten 100%

Da Norsk Kylling skulle bygge den nye fabrikken ønsket de seg ikke bare et signalbygg for matproduksjon, men også for miljøet. Målet var å lage et bygg som ikke bruker fossil, men kun fornybar energi.

På Furumoen i Orkdal kommune har REMA 1000-eide Norsk Kylling AS i år ferdigstilt en 30.000 m2 stor fabrikk som reduserer utslipp med bortimot 100 prosent sammenlignet med den gamle fabrikken. Norsk Kylling leverer nær 30.000 tonn Solvinge-kylling til REMA 1000-butikkene årlig.

Ole Robert Reitan og Kjell Stokbakken inspiserer det nye anlegget (Foto: Reitan Retail)

Ansvar og bærekraft i alle ledd

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, synes det er stor stas å bli månedsvinner av Fornybarprisen.

– Vi har jobbet mye med fornybare løsninger, og vi er spesielt opptatt av ansvar og bærekraft i alle ledd. Det å få slike tilbakemeldinger er både motiverende og et godt klapp på skulderen med en påminnelse om at vi er på rett spor, sier Kjell Stokbakken.

I Norsk Kylling etterstreber de sirkulær tankegang i alt de gjør, og lederne blir blant annet målt på bærekraftsparametre. I fabrikken har Norsk Kylling elektrifisert dampproduksjonen og mottar energi fra en spillvarmeledning på ca. 2 km. Ved at flere aktører tar i bruk spillvarmen kan det totale klimafotavtrykket i området reduseres. I tillegg er det installert solkraftproduksjon på taket, og sammen med Sintef utvikles det også løsninger for termisk kuldelagring.

– Hos oss jobber vi med fire elementer innenfor ansvar og bærekraft: Dyrevelferd, sosialt ansvar, verdistyring og miljø. I dette tilfellet handler det om miljø, og det innebærer at vi skal ha en grønn verdikjede. For å ha det må vi jobbe bredt og i alle ledd. Først når vi ser hele bildet får vi effekter, sier Stokbakken.

Samarbeidet tett med fagmiljøer

Norsk Kylling samarbeidet tett med fagmiljøer innen bærekraft, som kom med et viktig innspill: Hvis du bygger en energisentral som kan dele energi med andre, vil det ha mye større effekt på miljøet enn hvis du har verdens mest miljøvennlige fabrikk alene.

– Nå har vi mulighet til å dele energi med andre aktører, slik at bygget rett og slett kan fungere som en energisentral for området. All innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, sier Stokbakken.

Når det gjelder hva som må til for at Norge skal vinne VM i fornybar energi er Stokbakken tydelig på at det viktigste er å dele med hverandre og jobbe hardt.

– I Norge har vi alle forutsetninger for å ta posisjonen som verdensmester, men da må vi dele med hverandre og samarbeide. Vi må slutte å konkurrere og stoppe med grønnvasking. Vi må være åpne, transparente og se hele bildet. Som i vårt tilfelle, der vi ønsker å bli best i det vi gjør, betyr det at vi må jobbe litt hardere. Vi kan ikke ta snarveien med de enkleste løsningene, sier Stokbakken.