Flere klima-bein å stå på

Det går fint å gjøre tiltak både hjemme og ute. Det går fint å drive en konkurransedyktig og lønnsom virksomhet, og i tillegg jobbe aktivt med klima og miljø. Det går helt fint å stå på flere klima-bein samtidig.

Kronikk publisert i Adressa 22. desember 2015.

 Av Havva Kara, sjef for miljø og ansvarlige innkjøp, REMA 1000 i Norge

«La det ikke være noen tvil. Den neste generasjonen følger med på hva vi gjør.» sa Barack Obama i sin første tale på Klimatoppmøtet i Paris. Vi kunne ikke vært mer enig! Morgendagens kunder vil være mer bevisste og opplyste. De vil stille høyere krav til oss enn det vi opplever i dag.

Kommenterer: Havva Kara, sjef for miljø og ansvarlige innkjøp, REMA 1000 i Norge

Kommenterer: Havva Kara, sjef for miljø og ansvarlige innkjøp, REMA 1000 i Norge

I forbindelse med klimatoppmøtet i Paris er det mange diskusjoner og mange meninger om hvilke tiltak som monner, hva som er moralsk riktig, og hvorvidt vi skal investere i klimatiltak hjemme eller ute. Hos oss i REMA 1000 er vi mest opptatt av effekten. Derfor gjør vi begge deler!

Vi ser nemlig ingen motsetninger mellom tiltak hjemme og ute – tiltak som monner og som gir best og raskest effekt der det trengs mest må vel være det aller mest fornuftige når det haster med å bremse den globale oppvarmingen.

Vi vet at utslippene øker mest i utviklingsland – eller nå i økende grad i de fremvoksende økonomier.

Derfor vil vi kompensere for våre utslipp her hjemme gjennom kjøp av FN-godkjente i klimakvoter i utviklingsland. Her har vi valgt to fokusområder som bygger opp om vår helhetlige strategi på bærekraft, nemlig bevaring av regnskog og investering i fornybar energi. På denne måten reduserer vi de globale utslippene tilsvarende vårt eget utslipp.

Regnskogfondet

Siden begynnelsen av 2015 har vi hatt et godt og fruktbart samarbeid med Regnskogfondet, og har på kort tid blitt en av deres viktigste samarbeidspartnere. Det er palmeolje som er nerven i vårt samarbeid, og ettersom vi bidrar både med midler og ved å fjerne flere produkter med palmeolje fra våre butikker, vil vi i løpet av 2015 redde regnskogsområder som tilsvarer 36 000 fotballbaner. Kanskje er bidragene beskjedne i verdensmålestokk, men alle små steg i riktig retning der det har størst effekt – og brenner mest, er med på å endre kursen.

195 land ble i helgen enige om en historisk klima-avtale som er bedre enn noensinne. Så å si alle verdens land har nå nasjonale klimaplaner. Imidlertid er tiltakene i de nasjonale løftene og Paris-avtalen ikke nok til å begrense oppvarmingen til to grader. Men optimismen er likevel stor. Etter Bill Gates tale i Paris, hvor han varslet at han, sammen med andre milliardærer, vil investere store summer i innovasjon og utvikling av klimavennlige energikilder de neste årene, fulgte president Barack Obama opp og sa «Det er samspillet mellom slike som Bill Gates og myndighetene som gjør at vi vil klare dette». Og det er dette samspillet som vekker optimisme.

Et helt ferskt og konkret eksempel på et slikt samspill er avtalen mellom Uno-X og NEL, som vil bygge et nettverk av hydrogenstasjoner. Norske myndigheter tilbyr gode incentiver for kjøp og bruk av hydrogenbiler, og har intensjoner om å etablere incentivordninger for bygging av hydrogenstasjoner. Forutsigbarhet og gode incentiver fra myndighetene er nødvendige bidrag til næringslivet, slik at vi sammen kan nå de nasjonale klimamålene og bidra positivt til det som nylig ble kåret til årets nyord: Det grønne skiftet.

REMA 1000 ønsker å være en aktiv bidragsyter i det grønne skiftet.

Et av våre forretningsprinsipper som har fulgt REMA 1000 fra starten er «Vi skal være gjeldfri». Den gangen denne setningen ble utarbeidet og vedtatt tenkte man helt sikkert på tradisjonell gjeld, men med den situasjonen kloden vår nå er i, er det for oss helt naturlig å utvide dette til også å gjelde klimagassutslipp.

At vi kompenserer for våre utslipp i utlandet skal ikke være en hvilepute, men snarere en motivasjon for å gjøre enda mer hjemme. Ferske resultater fra den internasjonale uavhengige organisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP), viser at REMA 1000 er rangert over gjennomsnittet for sin klimaledelse og klimaarbeid. I tillegg rangeres REMA 1000 over gjennomsnittet for alle Nordiske aktører som deltar i rapporteringen. Det betyr at vi gjør noe riktig, men det er fortsatt mye vi kan gjøre;

ca3dd89c-25ad-4ece-b0e8-c0bf3d8eed96-main_image.jpg

Desember 2015 åpnet vi Norges mest fremtidsrettede dagligvarebutikkREMA 1000 Røyslimoen på Lillehammer. Dette er vår nye standardbutikk som inneholder flere miljøvennlige og energieffektive løsninger. Vår ambisjon er et redusert energiforbruk på mellom 30-50%. Det betyr lavere klimabelastning og sparte kostnader. Vinn-vinn, med andre ord.

Så –  i tillegg til at vi synes det er både viktig og givende å bidra til et bedre klima, er vi helt sikre på at vårt arbeid med miljø i den daglige driften er helt nødvendig om vi skal få enda flere og enda mer fornøyde kunder i fremtiden.
Opplyste kunder som handler kvalitetsvarer – uten palmeolje – på REMA 1000 – til enda lavere priser og med god samvittighet.

Del artikkel