Hvert år utdannes mellom 30-40 medarbeidere gjennom REMA-skolens Talentprogram. Utdannelsen gjør deltakerne i stand til å kunne bli kjøpmenn og selvstendige næringsdrivende. Hvert studieår kårer studentene, foreleserne og lærerne på REMA-skolen Årets Talent.

Ble et forbilde for mange av medstudentene

Roy-Johann jobber i dag hos REMA 1000 Stormyra, i Bodø.

I begrunnelsene fra de andre deltakerne på talentprogrammet kommer det frem at Roy-Johann har hatt en sterk og solid utvikling, og blitt et forbilde for mange. Han har vært en utpreget lagspiller og viser å beherske kjøpmannsutdannelsen svært bra.

Roy-Johann ble selv overrasket, da de ropte opp navnet hans fra scenen.

– Ja, det var helt uventet. Jeg var ganske sikkert på at det var noen andre som skulle få den utmerkelsen. Jeg ble rett og slett helt tom for ord.

Dagen etter har det derimot sunket mer inn.

-I løpet av talentskolen ble jeg gradvis en ny versjon av meg selv. Jeg var i utgangspunktet en beskjeden fyr, men nå kjenner jeg meg mer frempå. Etter hver samling fikk jeg ny kunnskap som jeg direkte tok ut i butikken der jeg jobber, og så det hadde effekt. Jeg har fått stor nytte av det jeg har lært. Talentskolen er tøff, men veldig bra. Nå skal jeg jobbe en stund der jeg er, for jeg trives så godt, men drømmen på sikt er å bli kjøpmann og drive egen butikk.

Talentprisen ble overrakt av Ole Robert Reitan til prisvinner Roy-Johann Eriksen Bjørsvik på Lade Gaard i Trondheim 

Bygger fremtidenes kjøpmenn

REMA-skolen, har siden 1998 kåret Årets Talent blant flere hundre kjøpmannsspirer i REMA 1000. Skolen er et viktig element i kulturbyggingen og kunnskapsoverføringen fra de som gjør det godt i REMA 1000 i dag.

– Årets Talent, Roy-Johann Eriksen Bjørsvik, er et stort menneske som forstår at suksess kommer gjennom de en har rundt seg, og evner på en utmerket måte å få alle med seg mot samme mål. Det er en av egenskapene Roy-Johann vil ta med seg i egen butikk og jeg er helt sikker på at han vil stå sammen med mange av oss på pallen de neste årene, sier Per Åge Dahl, som er rektor ved REMA-skolen.

Les mer om Mennesker i REMA 1000 her.