Foto: Araquem Alcantara

Vi ønsker ikke palmeolje

Som følge av den pågående Ukraina-krigen er det utfordrende å oppdrive visse type vegetabilske oljer, som solsikkeolje. Dette medfører at noen produsenter og leverandører har behov for å benytte palmeolje som erstatning i sine produkter.

I REMA 1000 ønsker vi ikke produkter med palmeolje, men i lys av den veldig spesielle og vanskelige situasjonen har vi sett oss nødt til å tillate palmeolje i visse produkter i en midlertidig periode.

Vi ønsker å være tydelige på at et potensielt unntak fra vår policy på palmeolje vil være kun som en aller siste utvei, vil kreve dokumentasjon og søknad fra produsenter og leverandører, og være midlertidig for en kort periode. Med andre ord skal nåløyet være veldig trangt og vi gjør det vi kan for å begrense og kontrollere bruk i en begrenset periode.

Vi i REMA 1000 har tett dialog med Regnskogfondet og handler i tråd med deres anbefalinger for hvordan vi best kan håndtere denne unntakstilstanden.

Krever søknad og nøye dokumentasjon 

Dette er REMA 1000 sin posisjon med hensyn til å ta i bruk palmeolje som erstatning:

Fjerning av palmeolje har vært en fanesak for REMA 1000 siden 2014. Da faset vi som første dagligvareaktør ut palmeolje i alle egne matvarer og besluttet å ikke ta inn matnyheter fra merkevareprodusenter som har dette på ingredienslisten. Denne policyen jobber vi fortsatt etter i dag.

Dersom leverandører har behov for å benytte palmeolje som erstatning som følge av Ukraina-krigen, vil vi kunne vurdere et midlertidig unntak fra vår policy i en begrenset periode. Dette er da kun som et siste alternativ.

Vi forventer at leverandører først og fremst forsøker å benytte andre råvarer fremfor palmeolje så langt det lar seg gjøre. I unntakstilfellene vil vi kreve dokumentasjon som viser at det ikke er mulig å oppdrive en annen type passende olje som ikke forringer produktets smak eller konsistens.

Dersom det blir gitt dispensasjon vil den kun gjelde for tre måneder av gangen med tett oppfølgning mot leverandør, og vi vil kreve at oljen er sertifisert og sporbar.

Produkter som tar i bruk palmeolje i en midlertidig periode

Vi ønsker å være så åpne som mulig om produkter som vil få palmeolje i en begrenset periode.

For våre egne merkevarer vil emballasjen bli oppdatert for produkter dette gjelder. I tillegg vil vi publisere navn og detaljer om produktene i tabellen under.

For merkevarer er det leverandørene og produsentene som velger å ta i bruk palmeolje nå som må ta hovedansvaret for å opplyse forbrukerne om denne endringen. Vi i REMA 1000 vil etterstrebe å publisere navn og detaljer vi har tilgang på i tabellen under.

Mondelez

Produktnavn Bytte til Unntak gjelder til
Ritz 200g RSPO-Sertifisert palmeolje segregert Uke 30 2024

 

Tabellene viser forespeilet dato for når palmeoljen vil bli tatt inn i produksjon av varen, men ikke når varen vil ankomme butikkhyllene. Dette vil avhenge av når butikken bestiller leveranser av produktet etter produksjonsdato av nytt innhold. En periode vil butikker også potensielt ha en miks av tidligere og ny produksjon.

Les mer om vårt arbeid mot palmeolje