Årets Ladejarl er kåret

«Årets Ladejarl» går til Atle Vårvik som er grunnleggeren av MOT

Ladejarl 2014

Reitangruppens årlige verdipris, «Årets Ladejarl», går i år til Atle Vårvik, for hans fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid.
Atle Vårvik er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende. Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere. Årets Ladejarl får skulpturen «Colonialmajoren» og to millioner kroner for sine resultater både nasjonalt og internasjonalt.

– Prisvinneren utmerker seg med målbare resultater innenfor verdibasert ledelse og arbeid. Som leder er han en kulturarkitekt med unik formidlerevne, god filosofi og teft, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Synlighet og tydelighet gir resultater i verdibasert arbeid
Atle Vårvik beviser med MOT viktigheten av å bygge sterke konsepter. Han har involvert kjente rollemodeller fra toppidrett, kunst og kultur for å oppnå resultater. Han utvikler lokale ambassadører som hærførere til å bygge merkevaren. MOT, som merke, skal minne ungdom på at de kan tenke seg robuste og tørre å bry seg om seg selv og andre.

– Årets Ladejarl 2014 har evnet å bygge et konsept som gir folk noe å tro på. Vårvik utøver effektiv ledelse basert på verdier og hans organisasjon skaper målbare resultater, sier Odd Reitan.

Reitangruppens årlige hederspris for fremragende verdibasert ledelse og arbeid
Prisen gis til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og verdibasert arbeid, som motvirker likegyldighet og utviser mot. Vedkommende viser også evne til å unne og beundre andre. Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.
Anlov Peter Mathiesen fikk i fjor prisen for sitt arbeid for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte. Prisvinneren 2013 står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE.
Prisen ble delt ut for første gang i 2012, og gikk da til gründeren bak Hvite Busser, Helga Arntzen.

– Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik, viser at det med verdibasert ledelse utløses engasjement og vilje til gjennomføring. Gründeren Vårvik har i 20 år sådd positive holdninger og gitt mennesker mot til å stå for egne verdier, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Om Atle Vårvik
Sammen med andre norske toppidrettsutøvere startet Atle Vårvik i 1994 sitt verdibaserte arbeid med et kalenderprosjekt rettet mot ungdom. Dette ble forprosjektet til MOT, en holdningsskapende organisasjon for og med ungdom. Formålet var å jobbe for et tryggere samfunn gjennom å spre verdibudskap på en kul måte. MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei skulle bli «in».
MOT har aktivitet i Norge, Danmark, Sør-Afrika og Thailand. De er i startgropa i Australia og Nederland. Siden 1997 har Atle ledet MOT som har hatt mer enn 270 000 ungdommer i sine programmer. Vårvik leder i dag over 6900 medarbeidere som når ut til 65 000 ungdom i Norge og 6000 ungdom i Sør-Afrika. MOT Danmark ble stiftet i 2013, og ni skoler er allerede MOT-skoler.
Vårvik har skrevet boken «Mot til å leve» og er tidligere skøyteløper.

Juryens begrunnelse
Årets Ladejarl brenner for et varmere og tryggere samfunn.
Prisvinneren er dyktig til å utvikle mennesker slik at de tar gode valg i livet, og en rollemodell til inspirasjon og personlig ansvar. Vinneren har i mange år vist vilje og kraft til gjennomføring, noe som har utløst engasjement og motvirket likegyldighet langt utenfor Norges grenser. Vinneren har satt livet til ungdom i sentrum.
Atle Vårvik er opphavsmannen til MOT som ble stiftet i 1997. I dag er han president for MOT globalt. MOT sin filosofi bygger på tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.
Som leder for MOT har Atle bidratt til å inspirere, bevisstgjøre og styrke ungdommens mot med over 300 000 timer i klasserommene. Med seg på laget har han nesten 7000 engasjerte medarbeidere, både voksene og ungdommer.
Årets Ladejarl 2014 er en sterk identitetsbygger, kulturbygger, regissør og strateg, han er i tillegg også kremmeren som har skaffet inntekter og holdt kostnadene nede. Robust ungdom med MOT er samfunnsnyttig. Det har vinneren av Årets Ladejarl 2014 bevist.

Juryen velger
Årets Ladejarl er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Prisen på to millioner kroner finansieres av Reitangruppen AS. Det gis ingen føringer eller begrensninger for prismottakerens bruk av pengene.
Juryen består av fem jurymedlemmer og Odd Reitan: leder av Civita og tidligere toppolitiker Kristin Clemet, Røde Kors-ansatt og tidligere artist Andres Rafael Diaz, assisterende toppidrettssjef i Olympiatoppen Marit Breivik, høyskolelektor Cecilie Staude, og rådgiver innen media og kultur Gunnar Flikke.

 

Del artikkel