Åpenhet har sin pris

I følge våre konkurrenter kommer det til å koste alt for mye å gi forbrukerne oversikt over prisene på dagligvarer. Regjeringspartiene ser ut til å være enig.

Av Ole Robert Reitan, administrerende direktør REMA 1000.  På trykk under Signert i Adressa 19.02.15.

OleRobertReitan

Jeg snakker om innføringen av Dagligvareportalen – en portal som skal gi forbrukerne informasjon om næringsinnhold, ingredienser, allergener, opprinnelse og pris på alle matvarer.

En slik portal vil gjøre det enklere for deg som kunde å orientere deg i et stort og uoversiktlig dagligvaremarked. Slik fungerer i hvert fall Finansportalen, som gjør at du kan holde deg orientert om tilbud innenfor bank og forsikring. Når det gjelder dagligvarer er det fortsatt en jungel, enten du ønsker å vite hvor du får kjøpt varer til lav pris, eller hvilket produkt som er mest miljøvennlig eller har best kvalitet. Tjenesten på enhver.no er det nærmeste vi kommer en prisportal i dag, og ulike pris- og kvalitetstester i avisene kan gi deg et visst bilde. Men siden det er mange slike tester, mister man fort oversikten.

Regjeringspartiene mener at en slik portal vil svekke konkurransen fordi kjedene da kan se hverandres priser, og faren for prissamarbeid vil øke. Det er en rimelig naiv konklusjon. Alle kjedene har denne informasjonen allerede. Vi i dagligvarebransjen overvåker og sjekker hverandres priser hver eneste dag. De eneste som ikke har samme oversikt, er forbrukerne.

Våre kunder krever større innsikt og bedre oversikt over bransjen. Som den minste av tre dagligvareaktører i det norske markedet, ser vi at vår rolle som utfordrer blir viktig. Derfor har vi i disse dager satt i gang tydelig kommunikasjon gjennom annonser og TV, som gjør at kundene lett kan se prisforskjellene. Dette har vi allerede fått kraftige reaksjoner på fra våre konkurrenter. Vi kommer likevel til å fortsette å fortelle folk hva slags prisforskjeller som finnes mellom de forskjellige butikkene.

Våre konkurrenter mener det blir for dyrt å gjennomføre en dagligvareportal. Det er kanskje ikke så rart hvis man tror på de eksterne konsulentene som har beregnet en kostnad på 600 millioner kroner til utvikling og gjennomføring. Dette tallet er selvsagt alt for høyt. All prisinformasjon finnes elektronisk i dag. Alle kjedene sitter på dette allerede, og en sammenstilling av eksisterende informasjon koster ikke i nærheten av 600 millioner. En slik argumentasjon kan derfor kun oppfattes som vikarierende for å slippe en god sammenligning av priser mellom kjedene.

Forbrukerrådet har jobbet med å få gjennom en dagligvareportal i mange år. Regjeringen stanset arbeidet med utviklingen i fjor, men nylig gikk næringskomiteen på Stortinget inn for at det skal etableres en nettbasert portal for dagligvarer innen 2016.

Innen den tid kommer det til å ha skjedd mye spennende innen dagligvare og teknologi. I dag finnes mikrochip-teknologi med scannermuligheter som kan gi deg all informasjon du trenger om en vare. Det er bare spørsmål om tid og tilgjengelighet før du som kunde kan scanne varene i butikken med telefonen din, og i løpet av sekunder få vite alt du lurer på. Pris, opprinnelse, holdbarhet og næringsinnhold.

Teknologi – og medieutviklingen har bidratt til en stor demokratisering og åpenhet. Vi har utviklet en kultur for større åpenhet og transparens gjennom sosiale medier og nye teknologiske muligheter. Vi er kommet til det stadiet at åpenhet er forventet og en del av vår måte å være på, og agere etter.

Hvorfor er det da nødvendig å motarbeide en portal som gir kundene den informasjonen de snart kan skaffe seg selv?

Her kan bransjen, myndigheter og forbrukere sammen hjelpe hverandre å bruke ny teknologi til å utvikle gode løsninger, og gi forbrukerne muligheten til å ta gode valg. Både for helsa og for lommeboka.

Jeg sier et høyt og rungende JA til utvikling av Dagligvareportalen

 

Del artikkel