Ansvarsrapporten 2021

Siden 2014 har REMA 1000 jobbet etter ideen om å alltid gi kundene laveste pris på varer av høy kvalitet, som er produsert og solgt på en ansvarlig måte. I 2020 ble arbeidet strukturert gjennom den nye ansvarsstrategien REMA 2030, som skal bidra til en sunnere og mer bærekraftig fremtid. I denne strategien definerer vi våre løsninger og løfter for å gjøre virksomheten mer ansvarlig og bærekraftig innenfor temaene miljø, helse, mennesker og ansvarlig handel. Ansvarsrapporten er en årlig rapport som oppsummerer tiltakene gjennom en rekke nøkkeltall.

Last ned ansvarsrapporten her

Tar samfunnsansvaret på alvor

Matvareproduksjon står for 30% av klimagassutslippene globalt og legger press på ressurser som vann, skog, land og hav. Som en betydelig dagligvareaktør kan selv små tiltak ha stor effekt:

«Det er summen av en rekke tiltak som har bidratt til utslippsreduksjon de siste årene. Blant annet har byttet til miljøvennlige kjølegasser, LED-lys og overgang til togtransport hatt stor effekt» – Emilie Våge, leder for samfunnsansvar og bærekraft i REMA 1000 Norge AS

Med høy forretningsmoral som et av våre verdigrunnlag skal vi ivareta hensynet til blant annet menneske- og arbeidsrettigheter, helse og miljø. Vår ambisjon er å gjøre mer enn det som forventes av oss, og vi skal kutte våre utslipp og øvrig negativ påvirkning raskere enn vi er pålagt å gjøre.

Last ned ansvarsrapporten 2021 for flere viktige nøkkeltall