Les Ansvarsrapporten 2020 her.

Fjoråret var et krevende og annerledes år på mange måter. Butikkmedarbeiderne landet over fikk virkelig vist hvor viktig deres rolle i å holde samfunnet i gang er, og vi måtte snu oss rundt på timen for å sikre trygge butikker og nok varer i hyllene.

Vårt løfte om «Alltid lave priser» har sjeldent vært viktigere, i et år hvor mange møtte usikkerhet.

Lanserte ny ansvarstrategi

2020 ble også året hvor REMA 1000 lanserte en ny ansvarstrategi, hvor vi forpliktet oss enda mer til å bidra til en bærekraftig fremtid for både menneskene og planeten.

Vår visjon er å gjøre hverdagen din sunnere og mer bærekraftig. Og det skal vi oppnå innen år 2030.

Matproduksjonen står for 30 prosent av klimagassutslippene globalt, og legger press på ressurser som vann, skog, land og hav. Vi slipper ut for mye, forbruker for mye og ofte går det utover de som har minst.

Det er ingen tvil om at vi som dagligvarekjede er en del av vår tids største utfordring. Samtidig betyr det også at vi har muligheten til å være en del av løsningen.

Skal være en del av løsningen

For REMA 1000 handler det om å ikke sløse med ressursene, kutte unødvendig plastbruk, minimere matsvinn og sikre at dyrene i matindustrien har det bedre.

Det handler også om å ivareta de menneskene som faller utenfor, eller ikke har vært like heldige med å vokse opp med trygge rammer og sikker inntekt.

I 2020 handlet vi varer fra ca. 500 leverandører i 30 ulike land. I pandemien har risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter økt. Som dagligvarekjede har vi et ansvar i å gjøre det vi kan for å sikre at produktene vi selger blir rettferdig produsert.

Noe av det viktigste vi jobber med er å stille krav til leverandørene. Hos REMA 1000 skal vi ha ansvarlige verdikjeder med leverandører som deler vårt syn på blant annet dyrevelferd, miljø og arbeidsforhold.

Ta vare på folkehelsen

Samtidig som klimaet er under press, har vi et ansvar her hjemme også. Den norske folkehelsen utfordres med stadig økende fedme og livsstilssykdommer tilknyttet kosthold. Og pilene peker oppover for barn, unge og voksne som kjenner på utenforskap og ensomhet.

Som en av Norges største arbeidsplasser er vi en viktig inngangsport inn i arbeidslivet for mange. Og med 3,2 millioner besøkende kunder i uka hviler det uten tvil et ansvar for å inspirere og gjøre det enkelt for folk å ta sunne valg.

Gjøre det enkelt å ta gode valg

2020 lærte oss mye, ikke minst viktigheten av å være klare for omstilling. Den læringen tar vi med oss videre inn i oppgavene som ligger foran oss.

For klima- og naturkrisen er fortsatt vår største globale utfordring. Folkehelsen går fremdeles i feil retning og den globale skjevfordelingen i leverandørkjedene blir om mulig en enda større utfordring etter pandemien.

Hos REMA 1000 skal det være enkelt å ta sunne og bærekraftige valg.

Vil du lese mer om hvordan vi jobber? Bla i Ansvarsrapporten vår her.