Rema.no » Mindre plast hos REMA 1000

Mindre plast hos REMA 1000

Nye miljøposer, redusere plast vi kan, bruke mer gjenvunnet materiale, kutte engangsplast, tilby handlenett og egne merkevarer uten mikroplast. Slik skal det bli mindre plast i REMA 1000s butikker. 

Plastforsøpling er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Derfor velger vi i REMA 1000 å være en del av løsningen ved å gjøre gode valg hva gjelder plast og emballasje.

Vi har som mål å kun benytte bærekraftig emballasje i fremtiden – et arbeid vi er godt i gang med. Vi skal kutte 1500 tonn plast innen utgangen av 2020, og bare i 2018 kuttet vi godt over 500 tonn på produkter som frukt og grønnsaker, vask- og hygiene og middagsprodukter.

Det er viktig for oss at tiltakene vi gjør gagner miljøet mest mulig – både under produksjon, frakt og livet etter butikkhyllen. Flere undersøkelser viser at gjenbruk av materialer er det mest bærekraftige alternativet i dag. Å bruke mer gjenvunnet plast er derfor en viktig del av arbeidet. Vi reduserer plasten der vi kan, og beholder akkurat det vi må.

Slik jobber vi med plast og emballasje

Historisk plastkutt fra REMA 1000

Mindre plast i frukt- og grøntavdelingen

Bæreposer med gjenvunnet materiale

Mer bærekraftig engangsbestikk hos REMA 1000

Ingen mikroplast i våre egne produkter

Denne posen er laget av planter

Mindre plast på scampi og skalldyrmiks i Middag til under hundrelappen-serien

REMA 1000 vil kutte engangsplasten

REMA 1000 er medlem av handelens miljøfond

Velg mindre plast - se etter disse merkene

Gjenbruk i produkter fra Grans Bryggeri

Spørsmål og svar

Ifølge flere undersøkelser er ikke papirposer et godt nok alternativ til bæreposen i dag. Den tåler mindre, brukes oftest kun én gang, og er en større miljøpåkjenning å produsere samt transportere.
Så lenge det ikke finnes gode nok alternativer til plastposen gjør vi det vi kan for at den skal være mest mulig miljøvennlig. Derfor består våre poser snart av 80% gjenvunnet plast. I tillegg tilbyr vi bærenett i alle våre butikker til de som ønsker det.

Plast er en viktig bidragsyter for å sikre at maten vår holder seg spiselig lenger, og dermed bidrar til å hindre unødig matsvinn. Matsvinn er den største miljøutfordringen i Norge i dag, ifølge norske myndigheter. Tiltakene vi gjør skal være best for miljøet, både når det gjelder matsvinn og plastforsøpling. Vi jobber derfor med å fjerne så mye plast som mulig, men beholde akkurat det som er nødvendig. Det viktigste vi kan gjøre er å fjerne overflødig emballasje, benytte mer gjenvunnet materiale, og hjelpe våre kunder med å resirkulere riktig slik at plasten ikke havner på avveie i naturen.

Det er viktig for oss at tiltakene våre minimerer miljøpåvirkningen mest mulig. Dette innebærer at materialene vi velger til emballasje og bæreposer må kunne gjenvinnes slik at ressursene kan brukes på ny. Per i dag er utfordringen at nedbrytbar plast, som for eksempel bioplast, ikke kan gjenvinnes i avfallshåndteringen vår og dermed ikke bidrar til å redusere produksjon av ny plast. Videre krever denne type materiale per i dag en temperatur på nærmere 60 grader for å brytes ned, noe som vil føre til at plast på avveie i norsk natur ikke vil brytes ned. Vi følger nøye med på utviklingen og velger nyte tiltak ut ifra hva som er mest gunstig for miljøet.

Vi håper selvsagt at alle aktører i bransjen er sitt ansvar bevisst. Vi starter med oss selv, men vil også stille krav til våre leverandører. Vi gjorde dette da vi som første aktør fjernet palmeoljen i egne matvarer og som et resultat satte en ny standard i markedet der andre fulgte etter. Det skal vi fortsette med.

I henhold til dagens definisjon av bærekraftig emballasje betyr det at den skal være produsert av fornybare råmateriale eller gjenvunnet plast, samt at all emballasje skal kunne gjenvinnes. I tillegg er det viktig at den ivaretar produktets kvalitet slik at vi unngår matsvinn, som også er et omfattende miljøproblem. Vårt mål er at det skal være enkelt for våre kunder å ta miljøvennlige valg til laveste pris.

Å bruke mindre plast reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men også kostnader. Dette gjelder spesielt lagring og transport, og det vi sparer vil vi ta ut gjennom enda lavere priser til kundene våre. Dersom enkelte materialer vil være dyrere å benytte vil vi uansett sørge for at kundene får den laveste sluttsummen på kassalappen når de handler hos oss.