Rema.no » Mindre plast hos REMA 1000

Mindre plast hos REMA 1000

Plastforsøpling er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. REMA 1000 ønsker å være en del av løsningen ved å redusere plast der vi kan, øke graden av gjenvunnet materiale og gjøre det enklere for deg å gjenvinne emballasjen.

Siden 2018 har REMA 1000 kuttet 1000 tonn plast fra egne produkter og jobber med å kutte mer. Målet er å tilby deg fremtidens mest bærekraftige emballasje i våre butikker.

Kutte plast der vi kan

I noen tilfeller er plastemballasje viktig for å ta vare på maten din. Men det brukes stadig mer enn nødvendig. Ved å kutte overflødig plast får vi mer effektiv transport, bedre ressursutnyttelse og reduserer sannsynligheten for at plast havner på avveie i naturen.

Målet er å kutte 1500 tonn plast innen utgangen av 2020, som er det høyeste målet i hele dagligvarebransjen.

Les mer her

Bruke mer gjenvunnet materiale

Når vi bruker ressurser på nytt blir emballasjen mer bærekraftig. Plast egner seg godt for gjenvinning og kan derfor brukes igjen og igjen.

REMA 1000 jobber med å øke andelen gjenvunnet plast i emballasjen rundt egne produkter.

Les mer her

Gjøre det enklere å resirkulere

Både plast, kartong og aluminium kan materialgjenvinnes og brukes på nytt. Derfor jobber vi med å lage emballasje som er rene og enkle for avfallssystemene å gjenvinne.

REMA 1000 sine produkter skal være tydelig merket med hvordan du resirkulerer riktig.

Vi jakter på fremtidens emballasje

Målet er å tilby deg kun bærekraftig emballasje i fremtiden. Derfor tester vi stadig ny teknologi og nytt materiale sammen med leverandørene våre.

En av mulighetene vi ser på er «grønn plast», som er laget av fossilfrie kilder som sukkerrør, mais og materialer som vil brytes ned i naturen. Alle frø og kjerner fra Kolonihagen kommer i emballasje laget av Grønn plast.

Les mer her

Noen eksempler på hvordan vi jobber med plast og emballasje

Engangsbestikk i bioplast hos rema 1000

Mer bærekraftig engangsbestikk og sugerør

I 2019 startet vi jobben med å fase ut engangsplast i våre butikker. Bestikk av bioplast og sugerør i papp var noen av alternativene som kom.

Mindre plast rundt scampi og skalldyrmiks

I 2018 reduserte vi plasten rundt to av våre bestselgere fra Middag under 100-lappen. Dette kuttet alene tilsvarer 14 tonn mindre plast hvert år.

Ingen mikroplast i REMA 1000-produkter

I 2018 lanserte vi bomullspinner med pappkjerne. Det var det sist gjenværende produktet for å fjerne all mikroplast fra våre egne produkter.

Visste du at?

Emballasjens viktigste oppgave er å beskytte maten din slik at den er trygg å spise og holder seg lenger. Plastemballasje er derfor et viktig tiltak for å redusere matsvinn. Dette gjelder spesielt varer som frukt og grønnsaker som inneholder mye vann, og kjøtt og fisk som fort kan bli fordervet. Målet er derfor ikke å fjerne plasten helt, men kun bruke akkurat det vi må for å ta vare på maten din.

Bæreposer laget med resirkulert plast

Hos REMA 1000 finner du plastbæreposer med den høyeste andelen gjenvunnet materiale av alle dagligvarekjedene. Posene våre består av hele 80 prosent gjenvunnet materiale.

Ta gjerne med deg bærenett eller ryggsekk når du handler – men dersom du trenger plastpose har poser med gjenvunnet materiale det laveste klimaavtrykket og er et godt valg.

Les mer her

Velg mindre plast – se etter disse merkene

For å gjøre det enklere for deg å finne produkter som bidrar til mindre plast, har REMA 1000 lansert egne miljømerker på våre produkter. Varer hvor vi har redusert plastemballasje, økt graden av gjenvunnet materiale eller gjort enklere å resirkulere er nå merket på emballasjen.

Les mer her
Engangsbestikk i bioplast hos rema 1000

REMA 1000 kutter engangsplasten

I 2019 startet vi å bytte ut produkter av engangsplast som sugerør og bestikk med mer bærekraftige alternativer. 9 millioner plastsugerør er allerede byttet ut med alternativer i metall og papp, og vi har lansert bestikk av bioplast. Målet er å kutte all engangsplast i våre butikker.

Les mer her

Flere eksempler på hvordan vi jobber med plast og emballasje

Gjenbruk i plastflasker fra Grans

Bestselgere som Tropo, Champ, Siesta, Cola og Cola X fra Grans har alle til felles at de bruker emballasje som inneholder 50 prosent resirkulert plast.

Denne posen er laget av planter

Alle frø fra Kolonihagen har emballasje laget av Grønn Plast. Å teste ny emballasjeteknologi er et av flere tiltak vi gjør for å bruke mindre plast hos REMA 1000.

Historisk plastkutt i REMA 1000

I 2018 bestemte vi oss for å bli den dagligvarekjeden som gjør mest for plast i havet. Derfor jobber vi mot å kutte 1500 tonn plast fra våre produkter, tilsvarende 37 prosent.

Spørsmål og svar

Ifølge flere undersøkelser er ikke papirposer et godt nok alternativ til bæreposen i dag. Den tåler mindre, brukes oftest kun én gang, og er en større miljøpåkjenning å produsere samt transportere.
Så lenge det ikke finnes gode nok alternativer til plastposen gjør vi det vi kan for at den skal være mest mulig miljøvennlig. Derfor består våre poser snart av 80% gjenvunnet plast. I tillegg tilbyr vi bærenett i alle våre butikker til de som ønsker det.

Plast er en viktig bidragsyter for å sikre at maten vår holder seg spiselig lenger, og dermed bidrar til å hindre unødig matsvinn. Matsvinn er den største miljøutfordringen i Norge i dag, ifølge norske myndigheter. Tiltakene vi gjør skal være best for miljøet, både når det gjelder matsvinn og plastforsøpling. Vi jobber derfor med å fjerne så mye plast som mulig, men beholde akkurat det som er nødvendig. Det viktigste vi kan gjøre er å fjerne overflødig emballasje, benytte mer gjenvunnet materiale, og hjelpe våre kunder med å resirkulere riktig slik at plasten ikke havner på avveie i naturen.

Det er viktig for oss at tiltakene våre minimerer miljøpåvirkningen mest mulig. Dette innebærer at materialene vi velger til emballasje og bæreposer må kunne gjenvinnes slik at ressursene kan brukes på ny. Per i dag er utfordringen at nedbrytbar plast, som for eksempel bioplast, ikke kan gjenvinnes i avfallshåndteringen vår og dermed ikke bidrar til å redusere produksjon av ny plast. Videre krever denne type materiale per i dag en temperatur på nærmere 60 grader for å brytes ned, noe som vil føre til at plast på avveie i norsk natur ikke vil brytes ned. Vi følger nøye med på utviklingen og velger nyte tiltak ut ifra hva som er mest gunstig for miljøet.

Vi håper selvsagt at alle aktører i bransjen er sitt ansvar bevisst. Vi starter med oss selv, men vil også stille krav til våre leverandører. Vi gjorde dette da vi som første aktør fjernet palmeoljen i egne matvarer og som et resultat satte en ny standard i markedet der andre fulgte etter. Det skal vi fortsette med.

I henhold til dagens definisjon av bærekraftig emballasje betyr det at den skal være produsert av fornybare råmateriale eller gjenvunnet plast, samt at all emballasje skal kunne gjenvinnes. I tillegg er det viktig at den ivaretar produktets kvalitet slik at vi unngår matsvinn, som også er et omfattende miljøproblem. Vårt mål er at det skal være enkelt for våre kunder å ta miljøvennlige valg til laveste pris.

Å bruke mindre plast reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men også kostnader. Dette gjelder spesielt lagring og transport, og det vi sparer vil vi ta ut gjennom enda lavere priser til kundene våre. Dersom enkelte materialer vil være dyrere å benytte vil vi uansett sørge for at kundene får den laveste sluttsummen på kassalappen når de handler hos oss.