Følgende kurs inngår i Lederutvikling på REMA Skolen:

 

NY KJØPMANN
Målgruppe: Eksternt rekrutterte kjøpmenn

Opplæringen har som formål å utdanne nye, eksternt rekrutterte kjøpmenn i REMA 1000, som ikke har deltatt på REMA Skolens Talentprogram. Gjennom programmet får kjøpmennene grundig innføring i REMA 1000s historie, filosofi, verdigrunnlag og kultur, hvordan dette skal etterleves, og hvordan det påvirker omdømmet til REMA 1000 og legger grunnlaget for videre vekst

HØR&GJØR
Målgruppe: Kjøpmenn

HØR&GJØR er et todelt utviklingsprogram for våre Kjøpmenn. Under kurset gjennomgår Kjøpmenn evalueringsrapporter fra AC Nielsen, utarbeidet på basis av undersøkelser som er gjort blant kunder og medarbeidere i den enkelte butikk. Rapportene danner grunnlag for innsikt, utvikling og diskusjon med andre, i den hensikt å kunne bli en bedre kjøpmann og leder.
LEDERUTVIKLING
Målgruppe: Kjøpmenn

God ledelse er et konkurransefortrinn som gir økt salg, bedre inntjening og fornøyde medarbeidere og kunder. Kurset har fokus på å utvikle ledere som setter klare og konsistente grenser, og som er gode rollemodeller.