Rema.no Lær mer Slik jobber REMA 1000 med plast og emballasje

Slik jobber REMA 1000 med plast og emballasje

Innen utgangen av 2020 skal vi kutte plasten i egne butikker med 37 prosent. Dette gjør vi ved å kutte der det er mulig, øke bruken av gjenvunnet materiale, bytte til mer bærekraftig emballasje og gjøre det enklere for kundene å resirkulere.

Plastforsøpling er et av de største miljøproblemene verden står overfor. Derfor er det viktig for oss i REMA 1000 å bidra ved å gjøre gode valg hva gjelder plast og emballasje. Innen utgangen av 2020 skal vi kutte 37 prosent plast, eller 1500 tonn. Bare i 2018 kom vi i mål med å fjerne over 500 tonn.

For å minimere vår miljøpåvirkning skal vi redusere plasten der vi kan, benytte mer gjenvunnet materiale og gjøre det enklere å resirkulere emballasje etter bruk. På sikt er målet å kun benytte bærekraftig emballasje på alle egne varer.

Reduserer plast der det er mulig

Ved å kutte overflødig plast får vi mer effektiv transport, bedre ressursutnyttelse, samt reduserer sannsynligheten for at plast havner på avveie i naturen. I noen tilfeller er plast nødvendig for å bevare kvaliteten og holdbarheten på maten, slik at vi unngår unødig matsvinn. Østfoldforskningen slår blant annet fast at fire av de åtte viktigste årsakene til at mat kastes kan knyttes opp mot manglende emballasje. Les mer om dette her.

Vår tilnærming er derfor å kutte der vi kan uten at det går utover kvalitet, mattrygghet og fare for økt matsvinn. Spesielt viktig er dette på frukt og grønnsaker. Visste du for eksempel at en agurk i løsvekt kun holder i ca. tre dager, mens en agurk pakket i emballasje kan holde i hele 14 dager?

Les mer om hvordan vår leverandør av frukt og grønt jobber med emballasje her.

Et av tiltakene vi gjør er derfor å effektivisere emballasjen slik at vi trenger minst mulig plast rundt hvert enkelt produkt. Et eksempel er avokado og mango der plastskålen er byttet ut med papp, men plasten rundt skålen er beholdt for å sikre holdbarhet og kvalitet. Et annet eksempel er produkter fra Stangekylling der vi har redusert plastfilmen med 22 prosent.

Mer gjenvunnet materiale i emballasje

Visste du at plast som materiale er lett å gjenvinne og bruke på nytt? Når vi øker mengden gjenvunnet materiale nyttiggjør vi ressurser som allerede er produsert, i stedet for å lage nytt hver gang vi skal pakke inn en vare. Dette er grunnen til at våre nye bæreposer består av 80 prosent gjenvunnet plast. Byttet til mer miljøvennlige bæreposer fører til at vi sparer nærmere 3 000 tonn ny plast i året, noe som tilsvarer 7200 tonn CO2e.

I tillegg til nye bæreposer jobber vi med å øke graden av gjenvunnet materiale i emballasjen på egne merkevarer.

Det skal være enkelt å resirkulere

Da plast både kan material- og energigjenvinnes etter bruk, kan plast leve mange liv. Vårt mål er derfor at alle egne produkter skal merkes tydelig hvordan emballasjen skal resirkuleres. Dette gjelder ikke bare på varer som er pakket i plast, men også andre materialer. Les mer om kildesortering på sortere.no