Rema.no Lær mer Slik jobber REMA 1000 med plast og emballasje

Slik jobber REMA 1000 med plast og emballasje

Innen 2020 skal vi kutte plasten i egne butikker med 37 prosent. I tillegg til å kutte der det er mulig øker vi bruken av gjenvunnet materiale og gjør det enklere for kundene å resirkulere.

Plastforsøpling er et av de største miljøproblemene verden står overfor. Derfor er det viktig for oss i REMA 1000 å bidra ved å gjøre gode valg hva gjelder plast og emballasje.  Innen 2020 skal vi kutte med 37 prosent plast, i 2018 alene fjernet vi over 500 tonn.

For å minimere vår miljøpåvirkning skal vi redusere plasten der vi kan, benytte mer gjenvunnet materiale og gjøre det enklere å resirkulere emballasje etter bruk. På sikt er målet å kun benytte bærekraftig emballasje på alle egne varer.

Reduserer plasten der det er mulig

Ved å kutte overflødig plast får vi mer effektiv transport, bedre ressursutnyttelse, samt reduserer sannsynligheten for at plast havner på avveie i naturen.  I noen tilfeller er plast nødvendig for å bevare kvaliteten og holdbarheten på maten, slik at vi unngår unødig kasting av mat. Østfoldforskningen slår blant annet fast at fire av de åtte viktigste årsakene til at mat kastes kan knyttes opp mot manglende emballasje. Les mer om dette her.

Vår tilnærming er derfor å kutte der vi kan uten at det går utover kvalitet, mattrygghet og fare for økt matsvinn. Spesielt viktig er dette på frukt og grønnsaker. Visste du for eksempel at en agurk i løsvekt kun holder i ca. tre dager, mens en agurk pakket i emballasje kan holde i hele 14 dager?

Les mer om hvordan vår leverandør av frukt og grønt jobber med emballasje her.

Et av tiltakene vi gjør er derfor å effektivisere emballasjen slik at vi trenger minst mulig plast rundt hvert enkelt produkt. Et eksempel er avokado og mango der plastskålen er byttet ut med papp, men plasten rundt skålen er beholdt for å sikre holdbarhet og kvalitet. Et annet eksempel er produkter fra Stangekylling der vi har redusert plastfilmbruken med 22 prosent.

Mer gjenvunnet materiale i emballasje

Visste du at plast er et materiale som er lett å gjenvinne? Når vi øker mengden gjenvunnet materiale nyttiggjør vi ressurser som allerede er i omløp i stedet for å produsere ny plast hver gang vi skal pakke inn en vare. Dette er grunnen til at våre nye bæreposer består av 80 prosent gjenvunnet plast. Byttet til mer miljøvennlige bæreposer fører til at vi reduserer bruken av ny plast med nærmere 3 000 tonn i året og klimautslippene med 7200 tonn CO2e.

I tillegg til nye bæreposer jobber vi med å øke graden av gjenvunnet materiale i emballasjen på egne merkevarer. På denne måte sørger vi for at varer som må emballeres bruker allerede eksisterende ressurser fremfor å produsere nytt materiale.

Det skal være enkelt å resirkulere

Da plast både kan material- og energigjenvinnes etter bruk, kan plast leve mange liv. Vårt mål er derfor at alle egne merkevarer skal ha tydelig merking som gjør det enkelt å sortere emballasjen riktig. Dette gjelder ikke bare på varer som er pakket i plast, men også de som er laget av andre materialer. Les mer om kildesortering på sortere.no