Rema.no Lær mer «Om relativt få år tror jeg økologisk kjøtt vil stå for en tredjedel av produksjonen vår.»

«Om relativt få år tror jeg økologisk kjøtt vil stå for en tredjedel av produksjonen vår.»

Jens Eide er andre generasjons slakter og pølsemaker, og har samme mål som sin far med samme navn: Å bidra til trivsel ved matbordet.

Jens Eide driver i dag familiebedriften Jens Eide Slakteri i Lillesand, som ble etablert i 1946. Han har vært en pionér når det gjelder økologisk kjøttproduksjon, og slakteriet er prisbelønnet for sine økologiske lammepølser

Hvilket forhold har du som slakter til økologisk mat?

Jeg har alltid hatt stor tro på et sunt, friskt og etisk dyrehold. Vi samarbeidet med Debio allerede for 20 år siden, og prøvde å stimulere til økt økologisk kjøttproduksjon. Men på den tiden var det vanskelig å få solgt det økologiske kjøttet.

Hvor mye av kjøttet dere selger i dag er økologisk?

Andelen har økt de siste årene, og nå er cirka 20-25 prosent av produksjonen vår økologisk.

Merker dere en økende etterspørsel etter økologisk kjøtt?

Ja det gjør vi, men det er et langsiktig arbeid, en dag vil det nok løsne. Det baserer seg mye på mattrygghet. Norske forbrukere har stor tillit til norsk matproduksjon, og forskjellen mellom økologisk og konvensjonell produksjon er mindre enn ellers i Europa.

Hvorfor skal man velge å kjøpe økologisk kjøtt?

Det er et personlig valg, og det tar du i forhold til den bevisstheten du vil ha til din egen mat. Kravet til dyras frihet betyr mye for mange, når dyr har god plass og nok mat, så påvirker jo dette trivselen deres. Smaken er det lite forskjell på, der er det mer tilfeldigheter som rår og mange trender og retninger, alle har en oppfatning om at sitt er best.

Hva er forskjellen på økologisk og konvensjonelt dyrehold?

Ved økologisk dyrehold skal dyra ha bevegelsesfrihet ute i det fri, disse kravene har ikke det konvensjonelle. Arealet de økologiske dyra beveger seg på skal også være romsligere, og alt fôr skal være økologisk.

Har du inntrykk av at det er utfordrende for norske bønder å drive økologisk dyrehold?

Flertallet gjør det ikke, fordi det er for mye arbeid knyttet til det. Kun noen veldig få prosent av dagens bønder driver økologisk dyrehold, og hos mange av dem bygger det på en form for idealisme.

Er bransjen splittet mellom økologisk og konvensjonelt dyrehold, eller driver noen med begge deler?

Du får ikke lov til å drive med begge deler. Mange bønder ønsker å kombinere det, for å gradvis gå over til å bli økologiske, men dessverre går ikke dette an. Det synes jeg er litt synd. I dag er det en karenstid hvis man går fra konvensjonell drift til økologisk. På tre år må hele gården bygges om, men i disse årene får ikke bonden lov til å selge kjøttet som økologisk.

Hvilket kjøtt spiser du helst?

Jeg foretrekker gjerne kjøtt som er økologisk, men jeg er ikke fanatisk. Når jeg velger kjøtt så velger jeg ut fra dyrets historie og identitet, og ikke minst ut fra kjøttets fettmarmorering. Som slakter kan jeg jo ikke favorisere noe, men det må være fett i et stykke kjøtt for å gi smak.

Hva spår du om fremtiden for økologisk kjøtt?

Jeg tror nok prosentandelen kommer til å øke og om relativt få år tror jeg det vil stå for rundt en tredjedel av produksjonen vår.