Rema.no Lær mer Lofotlam – Med smak av Lofotens unike natur

Lofotlam – Med smak av Lofotens unike natur

De grønne, bratte fjellsidene i Lofoten gir et helt unikt beitegrunnlag. Næringsrike urter og gress blir naturlig saltet av sjøen som vind og vær fører med seg innover landskapet.

Fordi dyr som lever i ulendt og bratt terreng bruker musklene på en helt annen måte enn de som ikke har de samme utfordringene, får kjøttet en særegen tekstur med fine fettmarmoreringer. Kun lam av spesielt høy kvalitet klassifiseres som Lofotlam; disse må ha riktig slaktevekt, kjøttfylde og fettprosent. Lofotlam har en unik mørhet og særegen aroma.

3839397421

Lam som lever gode liv i sitt naturlige habitat gir gode råvarer, i følge rådgiver for Lofotlam, Gustav A. Karlsen.

– Lammene blir født i starten av mai og etter fem dager innendørs med moren sin, slippes de ut i naturen. De første dagene får de gå på innmarksbeite før de slippes fritt ut i den magiske Lofotnaturen. På denne måten lever lammene nesten hele livet i sitt naturlige habitat, uforstyrret av rovdyr og med lys hele døgnet, sier Karlsen.

Naturlig krydret fra beitet

Lofotnaturen er frodig og rik på næringsrikt beite. Via denne kosten blir Lofotlam naturlig smakssatt med urter og gress som er saltet fra havet. Dette gir den anerkjente smaken som gjør kjøttet ettertraktet verden rundt.

– Dagslys både natt og dag gir lammene et jevnt næringsinntak, i tillegg til at lite rovdyr gir lammene en fredelig oppvekst med lite stress og uro, forklarer Karlsen.

Oppveksten i det bratte terrenget med mye bevegelse i naturen gir en god og naturlig motorisk utvikling hos lammene.

Lofotlam kåret til det beste lammekjøttet

Opplysningskontoret for kjøtt har tidligere kåret Lofotlam til det beste lammekjøttet, og Gastronomisk Institutt støtter og oppunder dette. En undersøkelse i regi av Matforsk konkluderte for noen år tilbake med at Lofotlam har en god kjøttfylde, unik mørhet og særegen naturlig aroma.

Lofotlam ble og klassifisert på topp i en internasjonal konkurranse der Frankrike, Island, Sverige, England og Norge deltok.

Lofotlam er en høykvalitetsvare som tilbys hos REMA 1000 i Oslo og deler av Østlandet. Se etter lokalt utvalg av lam i din REMA 1000-butikk.