Rema.no Lær mer Landbruk på dyrenes premisser

Landbruk på dyrenes premisser

Gården Grette i Horten er en av Norges få økologiske gårder. Jon Terje og Ann Helen hadde egentlig ikke planer om å bli bønder, men tilfeldighetene ville det annerledes.

Det er mer og mer populært å drive økologisk gård. Jon Terje Eide og Ann Helen Hagen er to av de som har kastet seg på den økologiske bølgen. Gården Grette ligger idyllisk til i Horten, rett ved fine turområder. Samboerparet startet gårdseventyret i 2013, med stor hjelp og støtte fra Ann Helens pappa Jørn Hagen.

– Det var egentlig litt tilfeldig at vi startet dette. Jeg er selv fra gård, men hadde ikke planer om å leve av gårdsdrift. Jeg ville kanskje bare ha noen høner og sauer på et småbruk og dyrke grønnsaker. Men så kom vi over denne tomten, og nå driver jeg gården på fulltid. Målet er å være enda mer bærekraftig i fremtiden, å produsere eget fór til dyrene i større grad og ikke kjøpe gjødsel utenfra. Selv om det er hardt arbeid så er det ikke aktuelt for meg å ikke drive økologisk. Da hadde jeg nok heller holdt på med noe annet, sier Ann Helen.

Ann helen

OPPTATT AV JORDBRUK: Ann Helen har mastergrad fra Universitetet i Oslo med fordypning i agroskogbruk i tropiske områder. Nå driver hun Grette gård med samboeren Jon Terje.

Bra for miljøet og kroppen
I 2015 startet de andelslandbruk på gården, og i dag dyrkes 40 forskjellige grønnsaksslag. Ellers er driften gressproduksjon og grønnsak- og kjøttsalg.

–  Økologisk landbruk, spesielt med tanke på grønnsaksdyrking, kan være mye mer arbeidskrevende enn konvensjonelt landbruk. Ta for eksempel gulrøtter. I konvensjonelt landbruk sprøyter man som kjent vekk ugresset, mens man i økologisk må luke manuelt flere ganger i løpet av sesongen. Det er klart at økologisk derfor må koste mer.

Ann Helen spiser 80-90 % økologisk.

– Økologi er viktig for meg fordi det er bra for miljøet og kroppen. Og det er det eneste rette i fremtiden for å mette befolkning og bevare jorden. Nå spiser hele familien mye økologisk fordi vi dyrker mesteparten av maten selv. Men vi har ikke noen regler på at det kun må være økologisk. Jeg er nok den mest ivrige på dette feltet innad i familien også følger resten etter, sier Ann Helen.

Viser barna hvor maten kommer fra
At det er en andelsgård betyr at andelshavere kan høste grønnsaker fra gårdens produksjon når de vil. Som andelshaver i Grette Gårds andelslandbruk forplikter man seg til 6 timers arbeid per andel gjennom sesongen.

– Som andelshaver i et andelslandbruk kjøper man mer enn bare grønnsaker. Vi arrangerer ulike kurs og seminarer for interesserte med ulike temaer. Dessuten kan innhøstingen være en sosial møteplass for de som er interessert i det.

Ikke minst er det en gårdsopplevelse å ta med barna for å hilse på dyrene og vise dem hvordan grønnsaker gror. En stor opplevelse for barna å være med på høsting av grønnsaker.

Et viktig poeng med andelslandbruk slik bønder ser det, er at forbrukerne kommer nærmere gården, og ser hvilket arbeid som ligger bak grønnsaksdyrking. På den måten øker de kanskje bevisstheten rundt maten vi spiser og lærer å verdsette denne.

På dyrenes premisser
På gården har Ann Helen påfugler, høner, katter, sauer, griser og geiter. Men hvordan driver man et økologisk husdyrhold?

– Det er forskjellige regler for hvert enkelt dyr. Men de skal ha større areal enn konvensjonelle og økologisk fór – i tillegg til masse andre regler. Mine dyr går ute hele året og har nesten ubegrenset med plass. Dette fordi vi ønsker at dyrene skal ha det så godt og naturlig som mulig. For oss finnes det ikke noe annet alternativ, det er ekstensiv dyredrift på dyrenes premisser, eller ikke dyredrift i det hele tatt. Derfor har vi også valgt dyr som tåler godt det kalde klimaet i Norge.

øko sau

 

john terje

SKIFTET BEITE: Jon Terje er utdannet hjelpepleier med lang erfaring i psykiatrien og driver med kunst. Men han synes det er gøy å kjøre traktor!