Er økologisk matproduksjon mer miljøvennlig? | Tips og råd | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Lær mer Er økologisk matproduksjon mer miljøvennlig?

Er økologisk matproduksjon mer miljøvennlig?

Det er lett å gå seg vill blant de delte meningene om konvensjonell kontra økologisk matproduksjon. På denne stien får du fire grunner til hvorfor økologi er bra for klima og miljø.

1. Det sikrer matjord for fremtiden

Selve kjernen i den økologiske filosofien er å sikre sunn og god matjord for fremtidige generasjoner. Konvensjonelle jordbruk fører til at jorda utarmes, særlig på grunn av overdreven bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

Økologiske bønder skal drive såkalt vekstskifte. Det betyr at de med jevne mellomrom lar jordlapper hvile og dyrker kløvereng i stedet for grønnsaker som de kan selge. Kløveren tilfører jorda næring, først og fremst nitrogen.

I tillegg brukes bare naturlig gjødsel, som inneholder massevis av næringsstoffer og milliarder av mikroorganismer. Bondens jobb er å skape en sunn og levende jord, og så er det jorda som gir plantene den næringen de trenger. I konvensjonelt jordbruk lar man jord være jord, og tilfører kunstgjødsel utelukkende for å dekke plantenes behov.

2. Det bidrar til biologisk mangfold

Økologiske bønder har ikke lov til å bruke kunstig fremstilte sprøytemidler. Selv om det fins enkelte naturlige gifter som er tillatt, er det få som bruker disse, i hvert fall i Norge. Bøndene sprøyter da også mye mindre i det norske konvensjonelle landbruket enn i mange andre land.

Sprøytemidler brukes for å hindre insekter, ugress og dyr fra å ødelegge plantene eller smitte dem med sykdommer. Dette er bra for å sikre store avlinger, og ingen produkter du finner i norske butikkhyller inneholder farlige mengder giftstoffer. Problemet er bare at giften også dreper mye annet liv. Blant annet er sprøytemidler en viktig grunn til at bier og humler dør, noe som setter en tredel av verdens matproduksjon i fare.

3. Det fører til mindre forurensning

Matproduksjonen er den største enkeltårsaken til de menneskeskapte klimaendringene. Den står nemlig for nesten 30 prosent av de totale klimagassutslippene ifølge FN. Konvensjonelt landbruk slipper ut mer klimagasser enn økologisk, først og fremst på grunn av bruken av kunstgjødsel. Fremstilling av det kunstige gjødslet krever mye energi og denne kommer stort sett fra klimaskadelig naturgass.

Sprøyting er selvsagt også et alvorlig forurensningsproblem og det samme er nitrogenoverskudd i jorda. Dette forurenser elver og drikkevann. Så lenge det ikke brukes for mye kunstgjødsel er ikke dette et problem, men dessverre er det vanlig med overgjødsling i mye konvensjonelt landbruk.

4. Det gjør all matproduksjon grønnere 

Det er slett ikke sikkert at økologisk landbruk er løsningen på fremtidens behov for bærekraftig matproduksjon. En utfordring er at de økologiske avlingene er mindre og det derfor er behov for større arealer. Det finnes knapt mer areal å ta av. Dessuten er det katastrofalt for det biologiske mangfoldet å gjøre om villmark til jordbruksområder. Det som utvilsomt er positivt, og tvingende nødvendig, er at det økologiske miljøet drar med seg det konvensjonelle landbruket i riktig retning, mot mindre bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, og mot en økologisk filosofi som skaper en sunn og levende matjord.