Rema.no Lær mer «Det er morsomt og faglig tilfredsstillende å produsere mat på lag med naturen»

«Det er morsomt og faglig tilfredsstillende å produsere mat på lag med naturen»

Aina Bartmann skal lokke flere norske bønder til å bli økologiske. Det kan både de og forbrukerne tjene på.

Aina Bartmann var tidligere geitebonde i Lyngen i Troms. Som leder for Norsk Bonde og småbrukarlag var hun med å starte Bondens Marked i 2003. Hun ledet Stiftelsen Bondens Marked frem til 2014, da hun gikk over som politisk rådgiver i Oikos, Økologisk Norge. Hun leder Økoløftet, som skal inspirere flere norske bønder til å produsere økologisk mat.

Hvordan er din økologiske hverdag?

–Jeg starter alle hverdager med norske, økologiske havregryn og økomelk fra TINE. Billig, enkelt, godt og sunt!

Hva er det som styrer de økologiske valgene våre?

–Mitt inntrykk er at folk blir stadig mer bevisste og stadig mer positive. Men det er stor variasjon hva som styrer valgene. For mange forbrukere er det nettopp helheten av gode argumenter som gjør at de velger økologisk. Ellers vet vi at for eksempel småbarnsforeldre er særlig opptatt av å gi barna trygg og sunn mat.

Hva er ditt viktigste argument for den som står i butikken og skal velge økologisk?

–At økologisk mat ofte smaker bedre fordi den har vokst saktere. Men selvsagt også at du gjennom matkjøpet kan velge å støtte en bærekraftig og solidarisk matproduksjon.

Støtter man norske bønder ved å spise mer økologisk eller mer norsk?

–I Landbrukets Økoløft arbeider vi for at mest mulig av den økologisk maten skal være produsert i Norge. Mango og avokado er veldig godt, og må selvsagt importeres. Men å tenke kortreist mat og sesongvarer er en fin regel i hverdagen. 

Hva er «Landbrukets Økoløft»?

–Det er et historisk samarbeidsprosjekt der alle organisasjonene i landbruket har gått sammen for å motivere og bygge kunnskap for økt økologisk produksjon i Norge.

Sentralt i dette arbeidet er våre 30 inspirasjonsbønder som deler av sin erfaring.

Hvorfor har produksjonen av økologisk mat stagnert i Norge?

–Fordi økologisk produksjon ofte betyr større faglige utfordringer og mer arbeid. Derfor må bonden få bedre forutsigbarhet for avsetning og betaling enn i dag.

Hva er den beste gulroten for å lokke en norsk bonde til å gå over til økologisk drift?

–At det er morsomt og faglig tilfredsstillende å produsere mat på lag med naturen og i tråd med det forbrukerne etterspør. Vi mener også at det kan gi god økonomi framover nå som markedet er i klar vekst.

Er det vanskelig å leve av økologisk landbruk i Norge?

–Det varierer veldig. Mange økologiske bønder tjener bedre enn gjennomsnittet, særlig de største. Utfordringen er spesielt knyttet til overgangsfasen før du får merbetaling i markedet og før du har fått bygget opp avlingene gjennom vekstskifte og forbedret jordstruktur.

Hva må til for at Norge kan nå målet om 15 prosent økologisk mat?

–Mer forskning og mer samordna satsing i hele verdikjeden. Det er et stykke igjen til 15 prosent. Men i fjor økte forbruket med 25 prosent.

Hvorfor er det så kontroversielt i Norge å si at økologisk er bedre for miljø, dyr og mennesker?

–En viktig årsak er at norsk landbruk i hovedsak er et «småskalalandbruk», som nyter høy tillit i befolkningen. Det er positivt. Men det skyldes også at myndighetene har vært langt mer passive enn i våre naboland Sverige og Danmark.