5 fine grunner til å velge økologisk | Tips og råd | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Lær mer 5 fine grunner til å velge økologisk

5 fine grunner til å velge økologisk

Det er mange som i dag deler meningen om at økologisk landbruk er bærekraftig - både for helsa og miljøet. Her finner du fem grunner til hvorfor.

 

  1. Dyra har det bedre

Økologiske bønder er opptatt av dyrevelferd, og det er strenge regler for hvordan dyra behandles. De skal være fysisk og psykisk friske, kunne utfolde seg og trives i omgivelsene sine på en mest mulig naturlig måte. Det betyr i praksis at dyr i økologisk dyrehold gjerne har større arealer å boltre seg på og bedre tilgang på uteområder. For eksempel er det ikke lov å binde dyra fast, griser skal få ha noe å rote trynene sine i og høner må ha uteplass.

  1. Matjorda blir sterkere

Matjord er fascinerende. I en håndfull jord finner du flere mikroorganismer enn det finnes mennesker i hele verden. Matjord er levende og vi må behandle den som det. Den trenger mat, vann og luft, akkurat som oss. Får den det vil den danne grunnlag for friske og sterke planter, slik at vi kan høste av markens grøde. Igjen, og igjen, og igjen.

I konvensjonelt jordbruk er man gjerne mest opptatt av å gi plantene den næringen de trenger uten å tenke på hva jorda har behov for. Resultatet er at matjorda langsomt utarmes og i verste fall dør helt. Skal vi ta vare på dyrkbar mark for fremtidige generasjoner må vi behandle jorda med større respekt. Økologisk jordbruk har fokus på dette.

  1. Det blir mindre forurensning

Økologisk landbruk forurenser mindre enn konvensjonelt landbruk. Den viktigste grunnen er at økologiske bønder ikke bruker kunstgjødsel. Energien som skal til for å produsere kunstgjødsel til én bondegård utgjør mer enn halvparten av gårdens energiforbruk. Økologisk jordbruk binder også mer karbon i jorda og avgir mindre klimagasser.

  1. Det er sunnere

Det er i dag ikke mulig å slå fast at økologisk mat inneholder mer næring enn konvensjonelt dyrket mat. Til det fins ikke nok forskning. Men det er gjort flere funn som tyder på at økologisk mat inneholder mer omega-3, sunne fettsyrer og mindre antibiotikaresistens.

I økologisk mat er det også mindre rester etter sprøytemidler. I Norge er det strenge regler for bruk av sprøytemidler, også i konvensjonelt landbruk, men økologiske bønder er bekymret for mulige skadevirkninger av de kjemikaliene som likevel brukes.

  1. Det smaker bedre

Smak er alltid en «smakssak». Hvis du spør kokker og forbrukere svarer de gjerne at økologisk mat smaker bedre. Dette lar seg ikke så lett dokumentere, men mange mener det kan skyldes fôret dyrene får eller at plantene har lengre modningstid enn konvensjonelt dyrkede frukt og grønnsaker. Smak deg gjerne frem selv og se hva du synes!