Verdigrunnlagene er ryggraden i vår bedriftskultur. Dette er et sett verdier som har blitt til gjennom bedriftens historie, og som vi i REMA 1000 lever etter hver dag.

obelisk_lade_gard

I mange bedrifter er verdigrunnlag kun store ord sammenfattet i fine hefter. For oss er disse levereglene noe som ligger til grunn for hele vår kultur og som gir seg utslag i praktisk atferd hver dag.
Vi rendyrker bedriftens forretningside

Skal vi lykkes må vi holde fokus på de riktige tingene og konsentrere oss om de oppgavene som skal gjøres, hver og en på sitt sted i organisasjonen.
Vi holder en høy forretningsmoral

Alle medarbeidere har et ansvar for å ivareta en bedrifts gode omdømme. Det handler om å opptre høflig og korrekt overfor både kunder, kolleger og forbindelser, spre godt humør og positivitet, og vise at man er stolt av bedriften og merkevaren REMA 1000.
Vi skal være gjeldfrie

Gjeld skaper renteutgifter, og hos oss sees renter på som en avgift på utålmodighet. Gjeldfrihet derimot skaper trygghet og handlefrihet.
Vi skal motivere til vinnerkultur

Et sterkt samhold, høye mål og humør skaper vinnerkultur. Et slikt samhold får vi når vi bryr oss om, respekterer og er glade i hverandre og unner hverandre suksess.
Vi tenker positivt og offensivt

Endringer i samfunnet skjer raskt, og evnen til å takle disse endringene er nødvendig og avgjørende for bedriftens fremtid.
Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

Vi ønsker å ha en åpen, folkelig og positiv omgangsform der alle kan stole på hverandre. Det er gjennom handling og resultater vi forteller hvem vi er.
Kunden er vår øverste sjef

Det er kunden vi lever av og grunnen til at vi arbeider i REMA 1000. Derfor er kunden vår øverste sjef og skal behandles med respekt.
Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

Skal vi klare å skape noe, må vi elske våre arbeidsoppgaver og bedriften. Har vi det morsomt med det vi holder på med, kan det også bli lønnsomt.