REMA 1000 var den første dagligvareaktøren i Norge som tok i bruk franchising som organisasjonsform, og vi er i dag den eneste aktøren som rendyrker denne formen.

Nå bruker vi franchising som organiseringsform både gjennom REMA 1000 og kjedekonseptene til Reitan Servicehandel. Som franchisegiver er vår viktigste oppgave å gjøre franchisetakerne gode. Vi har ikke noe høyere ønske enn å ha rike og lykkelige franchisetakere som våre samarbeidspartnere.

Franchising innebærer et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter, franchisegiver og franchisetaker. Franchisegiveren har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn, mens franchisetakeren står for driften av virksomheten og bidrar med personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold. Franchise er frihet satt i system – det er effektivt og krever liten administrasjon.

Som driftsform balanserer det mellom frihet og systemdrift. På den ene side er franchisetakeren en selvstendig næringsdrivende. På den annen side må han eller hun etterleve konseptet og filosofien som franchisegiver leverer. Franchisegivers viktigste oppgave å gjøre franchisetakerne gode. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider. Riktig gjort er det ingen andre systemer som genererer så gode resultater i forhold til investert kapital og risiko.

Franchise er ingen vitenskap, men en metode, eller et sett av metoder, for å utvikle forretningsdrift. Metodene som benyttes i franchise, henter kunnskap fra flere fag innen ledelse, økonomi, logistikk og psykologi. På den ene side bygger franchise på tydelige og dokumenterte elementer, og på den andre side på samarbeid mellom mennesker, det vil si mellom ulike parter som har de samme målsettingene.

Franchise er et eget fag ved Handelshøyskolen BI med 7,5 studiepoeng.