Grunnopplæringen utgjør grunnlaget for en fremtid i REMA 1000.

Følgende kurs inngår i Grunnopplæringen på REMA Skolen:

Bilde+5

VÅR KULTUR

Målgruppe: Alle REMA 1000-medarbeidere og kjøpmenn

Obligatorisk for alle i REMA 1000 og skal gi en innføring i Reitangruppens og REMA 1000s historie og organisasjonsform. Kurset gjennomgår og forklarer viktige ord og begreper, våre verdigrunnlag, vår kultur og våre tradisjoner, med formål å skape en felles verdibasert og kulturell plattform for alle menneskene i REMA 1000.

MIN JOBB

Målgruppe: Nyansatte i butikk

Grunnopplæring for butikkmedarbeidere ved ansettelse. Gjennomføres som individuell opplæring i butikk og selvstudium. MIN JOBB skal gi en innføring i praktiske arbeidsoppgaver og ansvarsområder. En sentral del av opplæringen er e-læringskurs i henhold til ansvarsområde. Gjennomgang av personalhåndboken med kjøpmannen og som selvstudium via eget e-læringskurs.

MIN BUTIKK

Målgruppe: Alle medarbeiderne i butikken

MIN BUTIKK er et godt verktøy for kjøpmenn for årlig motivasjon og oppdatering. Kurset skal stimulere den enkelte medarbeiders eierskapsfølelse til butikken og legge til rette for utvikling av en sterk vinnerkultur. MIN BUTIKK vil ha fokus på butikkens mål og den enkeltes bidrag til måloppnåelse. Kurset gir en innføring og repetisjon/terping av viktige suksesskriterier som modellbutikken, rutiner og internkontroll, rent og ryddig, REMA-kultur og verdigrunnlag i praksis, KLHD og HEIJAKOMHADET.

Kurset er obligatorisk for nyetablerte butikker og gjennomføres 1-2 mnd etter åpning butikken.

MIN BUTIKK – NYÅPNING

Målgruppe: Alle medarbeiderne i butikken

Kurset er en introduksjon til REMA 1000, og skal gi basiskunnskaper og felles forståelse for arbeidet i butikken ved åpning av ny butikk. MIN BUTIKK skal stimulere den enkelte medarbeiders eierskapsfølelse til butikken, motivere og legge til rette for utvikling av en sterk vinnerkultur. Gjennomgang av HEIJAKOMHADET. MIN BUTIKK skal gjøre de ansatte kjent med hverandre og gjøre dem bevisst sin egen rolle som markedsførere av merkevaren REMA 1000. Kurset er obligatorisk ved nyetableringer og gjennomføres som felles opplæring for samtlige medarbeidere før åpning av ny butikk.