Som kjøpmann driver du din egen REMA 1000-butikk som selvstendig næringsdrivende. Det hele baserer seg på et samarbeid mellom to likeverdige parter; du og REMA 1000. Det å drive din egen butikk med vårt konsept passer utmerket for deg som liker å være på et vinnerlag og som ønsker å gjøre det maksimale ut av et velfungerende system.

Butikk_utvendig

REMA 1000 sentralt utvikler standarder for etablering og drift og gir deg løpende assistanse innenfor en rekke felt, blant annet innkjøp, regnskap, markedsføring, opplæring av ansatte, vareutvalg, IT og logistikk.

Du har alle muligheter til å gjøre svært god butikk på dette systemet i forhold til investert kapital og risiko.