Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om REMA 1000 og foretaksgruppens ledelse.

REMA 1000 AS eier varemerket REMA 1000. REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA 1000 ledes av Ole Robert Reitan. De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en Kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiver også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene.

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards(IFRS) godkjent av EU. Selskapsregnskapet for REMA 1000 AS er avlagt etter forenklet IFRS,