Dette kan medføre at enkelte funksjoner ikke fungerer som de skal i perioder. Dersom du opplever problemer er det fint om du kan gi oss beskjed her. Vi beklager de ulempene det kan medføre deg som kunde.

Uautorisert utlevering av telefonnummer og handlekvitteringer registert i Æ

Gjelder kun et fåtall kunder og ingen sensitive personopplysninger er hentet ut.

REMA 1000 ble gjort oppmerksom på sikkerhetsbruddet av en varsler som selv gikk inn og skaffet seg informasjon på ulovlig vis.

-Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen og sikkerhetsbruddet ble identifisert og stengt umiddelbart. Vi beklager dette ovenfor brukerne av Æ, men det er viktig å påpeke at det ikke er grunn til bekymring, sier Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i REMA 1000.

Opplysningene som ble hentet ut var i et begrenset omfang, det vil si at det gjelder et fåtall brukere og at opplysningene ikke er å anse som sensitive personopplysninger. Informasjonen er begrenset til telefonnummer og handlekvitteringer hos et fåtall kunder. Dataen var kryptert og det kreves spesifikk kunnskap for å kunne hente ut informasjonen og dekryptere denne.

Fullstendig betalingsinformasjon er ikke hentet ut og er sikkerhetsmessig ivaretatt i henhold til internasjonale sikkerhetskrav for betalingsinformasjon (PCI).

-Vi vil igjen forsikre våre kunder om at det ikke er noen grunn til bekymring og at sikkerheten rundt personopplysninger er godt ivaretatt og overvåkes døgnkontinuerlig. Brukerne som er rammet er varslet og hendelsen er rutinemessig rapportert til Datatilsynet, avslutter Fossum.

Del artikkel