Dette kan medføre at enkelte funksjoner ikke fungerer som de skal i perioder. Dersom du opplever problemer er det fint om du kan gi oss beskjed her. Vi beklager de ulempene det kan medføre deg som kunde.

REMA 1000 er medlem av Handelens Miljøfond

Fra 15. august vil 50 øre per bærepose gå direkte til miljøet.

Bak Handelens Miljøfond står handelen, NHO og Virke. Midlene som samles inn vil gå direkte til miljøtiltak som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer bruken av plastbæreposer. Medlemskap i Handelens Miljøfond føyer seg inn i rekken av flere miljøtiltak REMA 1000 gjennomfører.

Vi er opptatt av miljøtiltak som virker og gir resultater. Handelens Miljøfond har et klart mål om å redusere plastbruken og vil ha reel effekt på miljøet. Vi har satt oss som mål å kutte 1500 tonn plast innen 2020 og lanserer i år en ny miljøpose med 80 prosent gjenvunnet materiale. Kontingenten går til plastreduserende tiltak og medlemskap i Handelens Miljøfond føyer seg dermed inn i rekken av grep vi gjør for miljøet, sier Kaia Andresen, sjef for miljø og samfunnsansvar i REMA 1000.

Gjennom Handelens Miljøfond skal handelen etterleve kravene og intensjonene i EU-direktiv 2015/720 om lette plastbæreposer. EUs krav er enten et fastsatt reduksjonsmål eller at det tas betalt for alle plastposer over disk. Norge velger at det tas betalt da plastposer utgjør en viktig del av avfallshåndteringen. Gjennom Handelens Miljøfond bidras det til at EU-direktivet oppfylles samtidig som midlene går til gode miljøtiltak. Les mer om Handelens Miljøfond her.

Del artikkel