Hente oppskriftsvarer fra kalenderen din?

Velg oppskrifter

Del på e-post Skjul handlelapp

Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Alle leverandører som ikke sender faktura på EDI må sende faktura på e-post til:

«organisasjonsnummer»@remafaktura.no

Krav til faktura:

  • Filformat skal være tif eller pdf.
  • En fil pr faktura, eventuelle fakturavedlegg må være i samme filen.
  • Filnavn kan kun bestå av bokstaver og tall.
  • E-postmeldingen inkl vedlegg må ikke overstige 20Mb.
  • Flere fakturaer kan sendes i en e-post så lenge de har ulike filnavn.

Merk at det er maskinell behandling av epost sendt til denne adressen, slik at

eposten kun må inneholde fakturaer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.

Faktura skal merkes med fakturamottakers organisasjonsnummer og bestillers telefonnummer.

Fakturaer blir returnert dersom selskap ikke kan identifiseres.

Adressefeltet til fakturamottaker skal ha følgende felter med fast radplassering;

  • Juridisk navn
  • Organisasjonsnummer (for å identifisere fakturamottaker)
  • Postboks/ Gate
  • Postnummer og –sted

Feltet ’Deres referanse’ i fakturaen skal inneholde bestillers telefonnummer (for å identifisere fakturagodkjenner).

Oversikt REMA1000 selskap:

Firmanavn Organisasjonsnummer Postaddresse - gate Postaddresse - postnummer Postaddresse - poststed
REMA Franchise Norge AS 982 254 604 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Distribusjon AS 894 759 372 Postboks 23 1403 Langhus
REMA Etablering Norge AS 912 700 909 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Industrier AS 994 674 099 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Forsikring AS 995 957 620 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA 1000 i Norge AS 913 355 687 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA 1000 AS 883 409 442 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA KOIN AS 915 778 895 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
Dra ned i kalender