Hente oppskriftsvarer fra kalenderen din?

Velg oppskrifter

Del på e-post Skjul handlelapp

Brukervilkår

Avtalen nedenfor er inngått mellom deg og REMA 1000 i Norge AS, og regulerer dine rettigheter og plikter ved bruk av Æ.

For å kunne ta i bruk Æ må du være en privatperson over 15 år og identifisere deg ved å oppgi ditt mobilnummer. Det er ikke tillat å opprette mer enn én brukerkonto per person, og du er forpliktet til å sikre at registrert informasjon alltid er sann og komplett ved registrering og bruk av Æ. Din bruker er opprettet så snart du har akseptert Æs brukervilkår. Som bruker av Æ er du selv ansvarlig for all aktivitet og transaksjoner knyttet til din brukerkonto.

Du kan når som helst avslutte brukerkontoen din. Brukerkontoen slettes ved å enten sende en forespørsel via «Profil» i Æ, eller sende en mail til kontakt@rema.no. Når brukerkontoen slettes vil  det ikke være mulig å gjenopprette innholdet/brukerhistorikk på brukerkontoen.

REMA 1000 i Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller slette innhold, slette din brukerkonto og/eller nekte deg tilgang til Æ dersom:

  • Vi mistenker at det opprettes flere brukerkontoer tilknyttet samme person
  • Vi mistenker at Æ benyttes til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller næringsvirksomhet som ved aktivitet utover normalt husholdningsforbruk
  • Vi mistenker at kredittkort er lagt inn som betalingsmiddel
  • Foreligger andre saklige grunner

Før vi eventuelt sletter din brukerkonto vil din tilgang bli midlertidig sperret.  Du vil samtidig motta et varsel om dette der du gis mulighet til å redegjøre for din bruk av Æ. Hvis brukerkonto slettes vil du ikke ha adgang til å opprette ny brukerkonto på et senere tidspunkt.

Alle kjøp gjennom Æ vil anses som forbrukerkjøp i henhold til norsk lov, og dine rettigheter og plikter med hensyn til reklamasjon og angrerett følger av blant annet av forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Du kan alltid gå inn på app’en og finne informasjon om din 10-på-10 liste og hvor mye du har spart. Vi vil også i app’en legge ut oppskrifter, tips og kampanjer basert på det du og andre kunder handler.

For at du skal få mest mulig ut av Æ, ønsker vi å kunne nå deg også utenfor app’en, for å sende deg «personlige priskutt» (individuelle tilbud basert på din handlehistorikk) og annen skreddersydd markedsføring  for produkter fra REMA 1000 butikkene, herunder gi deg mulighet til å bli trukket ut som vinner av premier i konkurranser. Slik kommunikasjon vil skje gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler (f.eks push-varsel, SMS) og sosiale medier (f.eks Facebook og digital annonsering gjennom tjenestene til Schibsted ASA med datterselskaper). Vi vil ikke benytte telefonnummeret ditt til å ringe deg, med mindre du er trukket ut som vinner av en konkurranse.

De som står bak informasjon, priskutt og markedsføring er REMA, REMA 1000 butikkene, våre kjøpmenn og andre selskaper i Reitangruppen som er våre samarbeidspartnere. For en oppdatert oversikt over våre kjøpmenn/samarbeidspartnere, se her.

Du vil bare motta slik informasjon om personlige priskutt og markedsføring utenfor app’en hvis du på forhånd har samtykket til dette. Det er ikke et krav om at du avgir et slikt samtykke for at du skal kunne bruke Æ, men uten slikt samtykke vil du ikke motta personlige priskutt og du må selv gå inn på Æ – app’en for å få relevant informasjon. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke til markedsføring ved å gå inn på «Profil» i Æ. Du kan også når som helst velge å begrense annonsesporing på din egen telefon. (For Iphone/IOS: «innstillinger» – «personvern» – «annonser»; for Android/Google: «Google settings» – «Manage your Google settings» – «Services» – «Ads».)

Vi er opptatt av ditt personvern og vi vil derfor informere deg om hvordan vi bruker dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Regelverket beskytter deg mot misbruk av dine personopplysninger.

Vi vil kun endre våre retningslinjer for personvern dersom vi anser det nødvendig i forbindelse med videreutviklingen av Æ. Vi vil informere deg om endringer gjennom en ny versjon av brukervilkårene for Æ. Det vil være frivillig for deg å samtykke til endringer som vil medføre behandling av nye personopplysninger eller behandling av personopplysninger til nye formål, såfremt endringene ikke er nødvendige for å kunne levere Æ. Se også punkt 8 nedenfor.

For å sikre at dine personopplysninger håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:

Tilgang, registrering og bruk av Æ vil medføre behandling av visse personopplysninger. De personopplysninger som vil bli behandlet er ditt telefonnummer og din handlehistorikk.

Eksempler på handlehistorikk er informasjon om handlede produkter, beløp, dato, butikk og andre opplysninger som fremgår av en kassalapp. Behandlingen er nødvendig for å kunne administrere og personalisere ditt kundeforhold,  slik at du i app’en kan se din alltid oppdaterte 10 på 10 liste og  tilbud og kampanjer basert på nettopp det du og andre kunder handler. Kundenes handlehistorikk hjelper oss også til å optimalisere vareutvalget, , vareplasseringer og driften av våre butikker.

Vi ønsker også å benytte din handlehistorikk  som grunnlag for å kunne sende deg skreddersydde personlige priskutt og markedsføring av REMA-produkter som vi tror er interessante akkurat for deg, på andre måter enn via app’en. Dette forutsetter selvsagt at du har samtykket særskilt til å motta slik kommunikasjon, se punkt 4. Din handlehistorikk vil i så fall kunne inngå i en personprofil som vi vil bruke til å skreddersy personlig innhold .

Personopplysninger som nevnt vil for samme formål også kunne bli utlevert til databehandlere i Reitangruppen. Med Reitangruppen menes selskaper direkte eller indirekte eid med 50 % eller mer av Reitangruppen AS.

Når du benytter deg av MobilePay vil MobilePay sende din kundeID og transaksjonsdetaljer fra ditt kjøp til oss som vil bli koblet sammen med din brukerkonto i Æ. Formålet er å sikre at din brukerkonto hos MobilePay fungerer sammen med Æ. For mer informasjon om MobilePay sine retningslinjer for personvern, trykk her.

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger.

Vi vil kun gi tredjeparter (utover selskaper i Reitangruppen) tilgang til dine personopplysninger dersom de leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til Æ, eller dersom det er nødvendig for å kunne administrere ditt kundeforhold.

Hvis du har samtykket i å motta tips, informasjon om personlige priskutt og annen markedsføring av REMA-produkter via elektroniske kommunikasjonskanaler og sosiale medier som beskrevet under punkt 4 annet avsnitt, vil vi også gi slike opplysninger til tredjeparter (utover selskaper i Reitangruppen) som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Opplysninger som utleveres for dette formålet er tekniske identifikasjons- og brukerdata (som AdvertiserID og «app event data»), ditt telefonnummer og informasjon som er nødvendig for å sikre at personlige priskutt og markedsføring når frem til riktig kundegruppe. Tredjeparter vil kun benytte slike data for å identifisere deg som rette mottaker av informasjonen.

Anonymiserte opplysninger vil kunne oversendes til tredjeparter utenfor Reitangruppen for å sikre optimal drift av våre tjenester, butikker, sortiment og vareplassering, og tilpasning og utvikling av tjenester som anses relevante for deg.

For å sikre dine rettigheter har vi inngått en egen databehandleravtale med de tredjeparter som får tilgang til dine personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte seg av dine personopplysninger til andre formål enn det vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine underleverandører.

Dersom du har samtykket til å motta tips, informasjon om personlige priskutt og annen markedsføring av REMA-produkter via elektroniske kommunikasjonskanaler som beskrevet under punkt 4 annet avsnitt, kan enkelte av dine personopplysninger bli utlevert til tredjeparter som befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan være et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre dine rettigheter sørger vi derfor for at slik overføring skjer i samsvar med enhver tid gjeldende norsk personvernlovgivning.

Din handlehistorikk  vil bli slettet automatisk etter 5 år.

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i samsvar med reglene i personopplysningsloven, se særlig lovens §§ 18, 25 og 27. Vi vil behandle personopplysninger om deg så lenge du har en registrert brukerkonto hos oss.

Den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger er REMA 1000 i Norge AS med adresse Gladengveien 2, 0661 Oslo. Dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger REMA 1000 i Norge AS har om deg, kan du rette en henvendelse til REMA 1000 i Norge AS ved å sende en epost til kontakt@rema.no. Her kan du også henvende deg dersom du ønsker at opplysningene om deg skal rettes eller slettes. Du kan også rette dine personopplysninger eller be om sletting av din profil og personopplysningene direkte i Æ under «Profil». Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler dine personopplysninger i strid med reglene.

Handleturer med Æ kan registreres bl.a ved å benytte MobilePay eller eget bankkort.

Bruk av MobilePay krever at du laster ned applikasjonen MobilePay på din mobiltelefon. Vi gjør deg oppmerksom på at MobilePay er levert av en tredjepart uten tilknytninger til oss. Vi kan ikke holdes ansvarlig for innholdet, materialet eller funksjonaliteten til MobilePay.

Betaling med bankkort krever registrering av ditt bankkort. Det er ikke tillatt å registrere kredittkort.

Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavs- og fotorettigheter, varemerker og patenter) knyttet til Æ tilhører REMA 1000 i Norge AS eller REMA 1000 i Norge AS’ leverandører og samarbeidspartnere.

For å opprettholde kvaliteten og forbedre våre tjenester, forbeholder vi oss retten til å kunne foreta endringer i Æ og tjenestetilbudet, herunder endre hvilke produkter som gir rabatt eller inngår i 10-på-10 listen.

Du vil fra tid til annen kunne bli spurt om å akseptere endringer i brukervilkårene. Det er i utgangspunktet frivillig om du vil akseptere slike endringer eller ikke. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at for endringer vi anser nødvendige for å kunne levere Æ vil aksept av endringene kunne være en forutsetning for å opprettholde din brukerkonto i Æ.

Du kan ikke overdra dine rettigheter og plikter i Æ.

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis overføre våre rettigheter og forpliktelser vi har overfor deg, til et annet selskap. Dette vil kunne innebære at også dine personopplysninger vil bli overført til et annet selskap i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi er opptatt av at all informasjon som legges ut på og om Æ skal være så korrekt som mulig og  at de data som er tilgjengelige er korrekte. REMA vil være ansvarlig i henhold til de til enhver tid gjeldende, ufravikelige rettsregler. Utover dette gjelder følgende:

Vi er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på Æ. Vi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, uteblitt fortjeneste eller annet tap som skyldes at informasjonen publisert i applikasjonen er eller presenteres feil, eller ikke vises. Dette gjelder også der applikasjonstjenesten er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel datasystem, nettverksoppkoblinger, GPS unøyaktighet, feil på din enhet eller andre forhold.

REMA 1000 i Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har linker til eller i Æ, utover det som følger av ufravikelige lovregler. Æ kan inneholde linker til tredjepartsnettsider.

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Tvister som springer ut av brukervilkårene og som partene ikke løser i minnelighet skal behandles for norske domstoler.

Dra ned i kalender