Årsrapporter

Årsrapport 2017

I 2017 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 57 mrd. og en vekst i omsetning på 1,2 prosent. For virksomheten i Norge var året mer krevende, mens REMA 1000 i Danmark leverte nok en gang solide resultater, og samlet oppnår vi en EBITDA for hele REMA 1000 på nesten 2,4 mrd. Store deler av kontantstrømmen brukes på å investere i virksomheten. I 2017 ble det netto investert for nesten 1,3 mrd.; blant annet til utvikling av nye og eksisterende butikker, videreutvikling av vår distribusjons- og industrivirksomhet og nye IT-systemer. Et godt resultat, sammen med en vilje til å investere, bidrar til å gi selskapet et godt fundament for framtiden med trygge arbeidsplasser for over 22 000 ansatte og medarbeidere i utsalgssteder. Med en egenkapitalandel på nesten 39 % er vi også godt rustet til å utvikle REMA 1000 videre.

Last ned pdf her

2016

I 2016 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 56 mrd. og en vekst i omsetning på 5,0 prosent. God kostnadskontroll og solid drift i hele virksomheten bidrar til at vi oppnår et godt resultat med EBITDA på over 2,8 mrd. Store deler av kontantstrømmen brukes på å investere i virksomheten.

I 2016 ble det netto investert for over 1,6 mrd.; blant annet til utvikling av nye og eksisterende butikker, videreutvikling av vår distribusjons- og industrivirksomhet og nye IT-systemer. Solide resultater sammen med en vilje til å investere bidrar til å gi selskapet et godt fundament for framtiden med trygge arbeidsplasser for over 23 000 ansatte og medarbeidere i utsalgssteder. Med en egenkapitalandel på over 42 % er vi også godt rustet til å utvikle REMA 1000 videre.

2015

I 2015 hadde REMA 1000 en butikkomsetning på over 53 mrd. og en vekst i omsetning på 6,0 prosent. Til tross for sterk konkurranse i dagligvaremarkedet så oppnår vi et bra resultat med EBITDA på 2,5 mrd.

Solide resultater bidrar til å gi selskapet et godt fundament for framtiden med trygge arbeidsplasser for over 22 000 ansatte og medarbeidere i utsalgssteder. Vi fortsetter å investere i virksomheten, og har i løpet av de to siste årene netto investering i varige driftsmidler på 1 mrd. som blant annet er investering i utvikling av nye og eksisterende butikker. Med en egenkapitalandel på nærmere 38 % er vi også godt rustet til å utvikle REMA 1000 videre.