Rema.no Ansvar REMA 1000 jobber for regnskogbevaring

REMA 1000 jobber for regnskogbevaring

Regnskogbevaring er en fanesak for REMA 1000. I 2014 fjernet vi, som første dagligvareaktør i Norge, palmeolje i alle egne matvarer og lukket samtidig døren for alle produktnyheter med palmeolje på ingredienslisten.

Hvert sekund forsvinner store områder med regnskog i flere deler av verden for å gi plass til palmeoljeproduksjon. Dette bidrar til store klimagassutslipp og endringer i klimaet både lokalt og globalt. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, samtidig som den bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til millioner av mennesker som drives vekk fra sine hjem.

REMA 1000 er stolt over å kunne samarbeide med Regnskogfondet, som er Norges viktigste aktør for bevaring av regnskog. Reduksjon av palmeolje har siden starten i 2015 vært nerven i vårt samarbeid og årlig redder vi regnskogsområder i sørøst Asia som tilsvarer 42 857 fotballbaner.

Våre tiltak

  • I REMA 1000 har vi siden 2014 fjernet palmeolje som ingrediens i alle egne matvarer.
  • Vi ønsker å redusere forbruket ytterligere, både hos oss selv og  våre leverandører. Palmeolje er derfor et tungtveiende kriterium ved innkjøp av nye matvarer.
  • Vi takker nei til produktnyheter som inneholder palmeolje uavhengig av hvem som selger varen. REMA 1000 er eneste dagligvareaktør som velger å ikke kjøpe inn nye matvarer med palmeolje.
  • Vårt mål er at alle våre leverandører reduserer sitt forbruk av palmeolje. Ved eventuell bruk skal produsenter og leverandører kun benytte sertifisert og sporbar olje.
  • Siden 2014 har vi også jobbet med å fjerne palmeolje i våre nonfood-varer. Vi kan i dag med stolthet også tilby våre kunder et palmeoljefritt sortiment på alt av levende lys. Vårt mål er å kunne tilby øvrige nonfood varer uten palmeolje.
  • I 2017  fjernet vi påskeeggene fra Freia og lanserte et alternativ uten palmeolje sammen med Nidar.

Næringsliv, organisasjoner og politikere må alle dra i samme retning dersom vi skal unngå konsekvensene av en fortsatt stor miljøbelastning. REMA 1000 ber derfor norske myndigheter om å forby regnskogødeleggende palmeolje ved offentlige innkjøp.

En stor aktør som staten må bidra til å redusere etterspørselen etter palmeolje som skader miljøet, ved å forby den type olje ved offentlige innkjøp. I tillegg ber vi myndighetene om å stille krav til all palmeolje som omsettes i Norge, der produsenter og leverandører må oppgi informasjon om hvilke plantasjer oljen kommer fra og garantere at produksjonen ikke ødelegger regnskog eller bryter menneskerettighetene.

I tillegg til palmeolje er soyaproduksjon en av de største truslene for avskoging. Som en forlengelse av vårt arbeid med palmeolje flyttet vi i 2019  fokuset over til soya både i egen virksomhet og hva gleder Regnskogfondets arbeid.

Konkret vil vi se på hvordan vi kan redusere bruken av soya i egen verdikjede, utfordre leverandører til å gjøre det samme og gi støtte til Regnskogfondets arbeid for å bevare Amazonas og holde det viktige økosystemet intakt.