Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Økologiske meieriprodukter fra Tine

Økologiske meieriprodukter fra Tine

TINE og REMA 1000 vil sammen gjøre det enklere å velge økologisk og lanserer en ny meieriserie eksklusivt for REMA 1000 sine kunder. 

Sammen gjør vi det enkelt å velge økologisk.

Etterspørselen etter økologiske produkter øker, samtidig som undersøkelser viser at mange forbrukere synes det er vanskelig å finne økologiske produkter i butikkhyllene. Dette ønsker TINE og REMA 1000 og gjøre noe med. Flere produkter, nytt emballasjedesign og tydelig merking i butikk, skal gjøre det enklere å finne de økologiske produktene.

Den nye produktserien består av helmelk, to ulike typer lettmelk, yoghurt naturell, kremfløte, lettrømme og smør og vil være tilgjengelig i REMA 1000-butikker fra 20.september.

 

Tine-øko-rema

tine-okologisk-0315

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien og TINE

Melk fra økologiske gårder

Ved økologisk drift dyrker bøndene jorda helt uten plantevernmidler eller kunstgjødsel, og bruker i stedet naturens egne metoder for å sikre gode avlinger.
Kyrne er mer ute på beite, og får alltid økologisk dyrkede råvarer i fôret som serveres inne.
Minst halvparten av fôret skal komme fra egen gård, eller fra andre økologiske gårder i nærheten.
Hver ku får dessuten ekstra plass i fjøset, og båskyr får lufte seg utendørs flere ganger hver eneste uke, også på vinteren. Kalvene på økologiske melkegårder får være lengre sammen med moren, og gis også fersk melk de tre første månedene – der melkeerstatning er lov i konvensjonell drift.

Høye krav til bonden
Økologisk melkeproduksjon stiller høye krav til bonden og koster litt mer, men gir mye tilbake. Derfor betaler vi også litt ekstra til bøndene som leverer økologisk melk.

Her er melkebondens metoder

Økobonden bruker ikke plantevernmidler mot ugresset

Den økologiske bonden lar i stedet de nyttige plantene nedkjempe de unyttige. Metoden kalles vekstskifte, og handler om å variere med ulike vekster på samme jordstykke. Etter tre år med gress og kløver, pløyer økobonden jorda for å så bygg eller havre der i stedet.

Neste vår pløyer bonden jordstykket igjen, denne gang for å så raps eller nepe, eller kanskje erter. En dyktig bonde vil kjenne mange alternativer å velge mellom.

Kunsten er å kjenne egenskapene til de ulike vekstene, både de du vil ha – og de du vil ha bort

Alt sammen brukes som næringsrikt fôr til dyra på gården, men de ulike plantene gjør også en viktig ekstrajobb: Hver plante har evnen til å nedkjempe bestemte typer ugress. Den bonden som velger smart på hvert vekstskifte, kan dermed holde ugresset i sjakk på en naturlig måte. Kunsten er å kjenne egenskapene til de ulike vekstene, både de du vil ha – og de du vil ha bort.

En viktig bonus er at slike vekstskifter øker det biologiske mangfoldet under bakken: Jo flere meitemark og andre små nyttedyr som følger med de ulike vekstene, jo frodigere blir matjorda.

Vekstskifte er en gammel metode som også brukes i konvensjonelt jordbruk. På de økologiske gårdene er metoden ikke bare nyttig – men helt nødvendig, og brukes oftere med flere ulike vekster.

Økobonden bruker ikke kunstgjødsel

Kunstgjødsel inneholder nitrogen, fosfor og kalium i industrielt framstilt pulverform. Dette er viktige næringsstoffer som plantene tar opp, og som jorda dermed mister når avlingene høstes. Derfor trenger matjorda påfyll. Kunstgjødselen er effektiv og tas raskt opp av plantene. Men det krever mye energi å produsere den, og kunstgjødsel krever forsiktighet for å unngå at den vaskes ut og renner bort ved mye nedbør.

I stedet for kunstgjødsel, bruker den økologiske bonden mer husdyrgjødsel fra egne dyr, gjerne supplert med kompost fra matavfall eller hageavfall, eller tang og tare for gårder ved kysten.

Møkk lukter vondt, men gjør godt: Husdyrgjødselen inneholder mye av de samme næringsstoffene som kunstgjødsel, men inneholder i tillegg mye organisk materiale fra kuas mage. Dette materialet binder næringen bedre i jorda, slik at både jord og planter får nytte av næringen, av avrenning unngås og mikrolivet under bakken også får nytte av gjødselen.

Møkk lukter vondt, men gjør godt

Når naturgjødselen spres på åker og eng og får bruke litt tid på å virke, går næringsstoffene tilbake fra kua til jorda – i gårdens eget næringskretsløp. Slike naturlige kretsløp som er viktige faktorer på de økologiske gårdene. Det handler om å beholde og utnytte næringen i kretsløpet best mulig, og spille på lag med naturens egne ressurser for å dyrke nye.

Tenk gjerne på dét, neste gang du rynker på nesa i det du passerer et jorde som lukter vondt om våren!

Jorda trenger meitemarken

Denne lille hjelperen er bare én av mange små dyr og organismer som hjelper matjorda å holde seg porøs og næringsrik. I et jordbruk uten kunstgjødsel er dette biologiske mangfoldet ekstra viktig.

Både jevnlig vekstskifte og god bruk av husdyrgjødsel skaper bedre vilkår for mikroorganismene som gjør matjorda rikere. Dette er en viktig forutsetning for at jorda faktisk kan bli mer fruktbar over tid. Det kaller vi bærekraft i praksis.

Hvorfor har serien et eget design?

REMA 1000 ønsker å gjøre det enkelt å velge økologisk og har sammen med Tine utviklet et eget design på serien som skal gjøre det enkelt å finne frem til produktene i butikken. Serien med dette designet er kun å finne hos REMA 1000.


Er økomelken i denne serien annerledes enn den som selges i andre dagligvarekjeder?

Nei, alle produktene er basert på økologisk melk fra TINE-bønder, akkurat som melken til Rørosmeieriene og Änglagård. Men enkelte varianter, slik som økologisk TINE Yoghurt naturell 500 gram, finner du bare på REMA 1000.


Hva betyr den store Ø’en (Debio-merket)?

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. De er garantisten for at varer merket med godkjenningsmerker (Ø-merket) er produsert på en økologisk og bærekraftig måte i henhold til økologiforskriften gjennom hele verdikjeden fra jord til bord. Begrepet økologisk er beskyttet og alle som produserer økologisk mat må forholde seg til denne forskriftene. Ø’en er med andre ord er kvalitetsstempel på at produktet er økologisk produsert i Norge.

Hvorfor samarbeider REMA 1000 og Tine om denne meieriserien?

Både REMA 1000 og TINE har et stort fokus på ansvarlighet, herunder bærekraftig landbruk. Ved å gå sammen om dette, mener vi at vi vil få en større kraft bak satsningen på økologi enn om vi skulle ha gjort dette hver for oss. Gjennom et felles krafttak skal vi gjøre det enkelt å velge økologi.

 

tine-okologisk-0093-2

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien og TINE

 

Les mer om produktene og økologisk melkeproduksjon hos TINE.