Rema.no Ansvar Vår generelle policy

Vår generelle policy

I REMA 1000 skal vi ha profesjonelle og dyktige leverandører som holder en høy standard når det gjelder kvalitet, ansvarlighet og arbeidsforhold. Her kan du lese mer om de 5 frihetene, og vår generelle policy for god dyrevelferd.

Vårt verdigrunnlag og fundament

Høy forretningsmoral har vært et av våre verdigrunnlag siden den første butikken åpnet i 1979. I begynnelsen handlet dette blant annet om at Kjøpmenn ikke skulle holde fingeren på vekten ved veiing, og at vi ikke skulle lure noen – verken kunder eller leverandører.

Et kontinuerlig arbeid

I dag handler høy forretningsmoral vel så mye om hvem vi kjøper varer av, hvordan de blir produsert, hva de inneholder, og om de blir produsert under verdige og lovlige forhold.

I 2019 handlet vi varer fra nærmere 500 leverandører i over 30 land. Oppfølging av våre leverandører er derfor et kontinuerlig og viktig arbeid.

Vi har god og tett dialog med leverandørene som sikrer at de har forståelse for, og etterlever våre retningslinjer og krav. Vår tilnærming er å sikre forbedring hos leverandører og produsenter gjennom langsiktig samarbeid og dialog.

Trond Bentestuen, Administrerende direktør i REMA 1000 Norge AS

 

Foto: Nortura

Fem friheter som definerer dyrevelferd

Dyrevelferd defineres ofte gjennom de fem friheter, og at vi har en egen dyrevelferdslov som ivaretar dyrenes rettigheter.

De fem frihetene er gjengitt i våre etiske retningslinjer og er krav alle våre leverandører og samarbeidspartnere må forholde seg til:

Vår generelle policy

Dette er våre retningslinjer og generelle policy for Dyrevelferd og KSL (Kvalitetssystem i landbruket).