Rema.no Ansvar Dyrevelferd for kylling

Dyrevelferd for kylling

REMA 1000 tror på at dyr som trives og vokser opp under gode forhold gir oss mat av bedre kvalitet. God dyrevelferd er alltid et viktig kriterie når vi produserer og selger produkter. Her kan du lese mer om hvordan vi ivaretar kylling i vår verdikjede.

Bedre levevilkår betyr bedre kvalitet

Kyllingen trives best når den får vandre fritt og utfolde seg. Derfor har REMA 1000 byttet til en kyllingrase i kjøttproduksjon, som har bedre helse, lever lenger og vokser saktere. Både vi og bøndene ser tydelig at den nye rasen trives bedre. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber for å bedre kyllingenes hverdag og hvilke krav vi stiller til våre leverandører.

Byttet til en ny og friskere kyllingrase

I flere år har REMA 1000, sammen med vår hovedleverandør Norsk Kylling og Dyrevernalliansen, jobbet for bedre dyrevelferden i kyllingproduksjonen. I 2018 kunne vi med glede fortelle at vi hadde gått over til en ny og friskere kyllingrase ved navn Hubbard.

Med en tredel av norsk kyllingproduksjon er vi en stor aktør med et stort ansvar. Derfor ble det viktig å gå fra en hurtigvoksende industrikylling, til en kylling som lever lenger, vokser saktere og som har mer plass. Alle kyllingbønder som leverer produkter til merkevaren Solvinge bruker nå den mer saktevoksende rasen.

Les mer om Solvinge her Les mer om den nye kyllingrasen her

Strenge krav til leverandørene

Vi stiller strenge krav til å følge våre egne og allmenne retningslinjer for dyrevelferd. Både til leverandører og underleverandør. For eksempel ble vi allerede i 2012 første dagligvareaktør som kun solgte egg fra frittgående høner. I 2020 ble REMA 1000 sammen med Norsk Kylling første norske dagligvarekjede som mottok internasjonal dyrevelferdspris for vårt arbeid med å bedre kyllingenes velferd. Som et minimum forventer vi også at leverandører og underleverandører oppfyller de «fem frihetene» for dyrevelferd. 

Nest høyeste rangering i 2019

I en annen vurdering gjort av Business Benchmark Farm Animal Welfare , hvor de måler bedriftenes standarder for dyrevelferd, ble Norsk Kylling i 2019 rangert på nest høyeste nivå. Vi gir oss ikke der, og målet er å komme på toppnivå – som er nivå 1 av 6.

Omtanke i REMA 1000 policy og retningslinjer

For å skape en felles forståelse av hvordan vi og våre leverandører skal operere, har vi utarbeidet en generell policy for dyrevelferd. Den gjelder fra avl til avlivning, og innebærer at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele verdikjeden. Generell policy og våre retningslinjer er noe alle leverandører må etterfølge.

Les om REMA 1000s dyrevelferdspolicy under.

Les mer om våre retningslinjer her

Dyrevelferdsreisen har så vidt begynt

Det er motiverende å kjempe videre for dyrevelferd. Som kunde hos REMA 1000 skal du alltid være trygg på at dyrene har hatt det godt og at vi alltid utvikler oss i retning dyrenes favør. Målet er å forbedre oss i alt vi gjør: Ikke bare på pris og kvalitet – men også selvfølgelig dyrevelferd.

Selv om dyrene skal bli mat, fortjener de omsorg, respekt og et godt liv så lenge de lever. Vi vet vi har en vei å gå for optimal dyrevelferd, men vi er ikke redd for å være først ute når vi kan. 

 

Les mer om:

Egg

Les mer

Storfe- og småfe

Les mer

Fisk og sjømat

Les mer

Svin

Les mer